VẦN THƠ THÁNH THỂ

0
82

VÀO THƠ

 

Vần thơ Thánh Thể bay lên,

Tôi xin thần thánh lặng yên cõi trời,

Xin nghe rạo rực tim tôi,

Những lời trìu mến, những lời thánh ân.

 

Tôi xin chín phẩm thiên thần,

Dạo lên một khúc đàn thần mê ly,

Cho tôi quên cả đường đi,

Say sưa Thánh Thể, sống vì Giê-su.

 

Người ơi, sông núi ngàn thu!

Ca mừng Thánh Thể, đền bù phúc ơn.

0 BÌNH LUẬN