TIẾNG THAN LẶNG LẼ

0
18

TIẾNG THAN LẶNG LẼ

 

Ngươi có nghe như tiếng thở than,

Vang nơi cung thánh đã bao lần?

Đau thương bi thiết như đêm ấy

Vườn vắng Cây Dầu tối thứ Năm?

 

Hỡi tuổi thơ vầng trán chói chang,

Những thiên thần của chốn trần gian,

Có nghe tiếng Chúa còn than vẳng,

Hãy đến quanh Người để ủi an.

 

Hồn linh mục và hồn tu sĩ,

Có lắng nghe Người bạn chí tình,

Tự náu thân nhà tạm vắng im

Xin canh thức bên Người đơn lẻ.

 

Loài người có nghe hồn Thượng Đế

Trong Đức Giê-su rất thảm thê,

Buồn cảnh vườn xưa vẫn vọng về,

Người đơn độc hiến thân thành lễ.

 

Trăm năm và ngàn năm,

Tiếng than vẫn vọng về.

 

Ôi Giê-su con đã nghe rồi

Tiếng Chúa than sóng lộng biển khơi,

Con nguyện gửi hồn bay khắp nẻo,

Tìm về nhà tạm thức bên Người.

Lm Giuse Maria Trần Thái Hiến

0 BÌNH LUẬN