THỨ TƯ TUẦN XV TN

0
42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11, 25-27)

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

SUY NIỆM

Để cảnh báo tác hại của rượu, một nhà khoa học đã làm thí nghiệm trong một cuộc hội thảo. Ông bỏ mấy con sâu vào trong hai cái lọ, một lọ rượu và một lọ nước. Kết quả thu được là một con sâu trong lọ rượu chết rất nhanh chóng, con sâu trong lọ nước vẫn sống. Tuy nhiên, trước kết quả đó, một thanh niên cuối phòng hội thảo giơ tay lên phát biểu: “Thưa mọi người, con sâu không sống được trong rượu, vì vậy, phải uống thật nhiều rượu để diệt sâu trong người!”. Tuyên bố như thế là dại dột, thiếu hiểu biết. Nếu con người ta cứ uống rượu để diệt trừ sâu thì có lẽ người chết trước khi sâu sinh chết.

Qua câu chuyện trên đã cho chúng ta một bài học nhớ đời: sự kiêu ngạo của con người thời nay khiến cho họ trở nên chai lỳ, cứng cỏi. Một khi họ đã đeo cặp kính râm, thì trước mặt họ mọi thứ đều là màu đen hết!

Hôm nay, chính Đức Giê-su đã tạ ơn Chúa Cha vì Người không cho những người thông thái và khôn ngoan biết các mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn.

Còn trong thực tế cuộc sống chúng ta vẫn thấy rất nhiều người bình dân, học hành chắng tới đâu, họ là những người sống rất khiêm tốn, nên đời sống đức tin của họ sâu xa và rất sống động! Ngược lại, những người cho mình là tài giỏi, uyên thâm thì đức tin lại như chiêc đèn đang cháy leo lét. Tại sao vậy? Tại vì đức tin là một quà tặng Thiên Chúa trao ban cho những ai biết khiêm tốn đón nhận chứ không phải là kết quả của cuộc sưu tầm trí thức nơi con người.

Ơn cứu độ sẽ dành cho những ai khiêm tốn và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không đến được với những người kiêu căng ngạo nghễ cậy dựa vào thuần túy khoa học. Chính hạng người này, Thiên Chúa sẽ loại trừ, hay nói đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc khải của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin cho chúng con được trở nê đơn sơ để đức tin chúng con ngày cang được lớn lên trong ân sủng của Chúa. Amen.!

0 BÌNH LUẬN