THỨ TƯ TUẦN VII PS

0
21

Lời Chúa: Ga 17,11b-19

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Suy niệm

Trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy, trước khi về trời cùng với Chúa Cha, Đức Giê-su đã cầu nguyện cho những người đang còn ở trong thế gian, đó là các môn đệ của Người. Còn ngày nay các môn đệ của Người chính là các Giám Mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể dân thánh của Người. Người đã cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha Chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”.

Trước khi về trời, Đức Giê-su đã nhìn thấy rõ được sự chia rẽ nơi các môn đệ cũng như trong Giáo hội của Người, nên Người đã xin Chúa Cha ban họ được sự hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Là một môn đệ của Đức Giê-su chúng ta nhận thấy rằng, chúng ta luôn phải đứng trước các cám dỗ cũng như nó sẽ theo ta suốt cả một cuộc đời khi chúng ta còn sống ở trần gian này đó là: xác thịt, ma quỷ và thế gian. Không những thế, Đức Giê-su biết mỗi người chúng ta sẽ gặp những thử thách lớn về đức tin, về niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa nên Người đã xin Chúa Cha hãy gìn giữ chúng ta khỏi ác thần. Để nhờ vào chính Đức Giê-su chúng ta cũng được trở nên hiệp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, hiện đại. Chúng ta đang phải đối diện với nhiều cám dỗ của thế gian, ma quỷ, xác thịt… Từ những cám dỗ ấy, chúng ta đang tự đẩy chính mình xa rời Thiên Chúa, xa rời với Giáo Hội, với mọi người và đang đi ngược lại với giá trị tin mừng của Đức Giê-su. Đức Giê-su đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên môn đệ của Người, biết đón nhận những thử thách và những cám dỗ trong cuộc sống. Xem nó như là một cuộc thanh luyện để trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Biết từ bỏ những ý riêng, khước từ những cám dỗ và những thứ thuộc về thế gian để chọn Chúa, đó là lẽ sống của cuộc đời kitô hữu. Dưới ánh sáng của Tin Mừng Phục Sinh, đặc biệt là sự về trời của Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào tình yêu của Chúa, phó thác đời mình trong vòng tay quan phòng của Chúa và để Ngài gìn giữ, hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, Chúa đã cho mỗi người chúng con được tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Đây chính là dấu chỉ của sự hiệp nhất của chúng con nên một trong Cha. Chỉ một tấm bánh nhưng được bẻ ra và trao ban cho mọi người. Xin giúp chúng con biết sống tình hiệp nhất với nhau trong tình tương thân tương ái để ca tụng Chúa là Cha. Amen

0 BÌNH LUẬN