THỨ TƯ TUẦN V TN

0
22

Lời Chúa: Mc 7, 14-23

Khi ấy, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”

Khi Ðức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Mọi thứ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm nó ra ô uế, bởi vì nó không đi vào trái tim, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài.” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ trái tim, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Suy niệm

Trong trang tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói với dân chúng: “Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế” (c.15), “Mọi thứ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm nó ra ô uế” (c. 18).

Đối với Chúa, cái xấu là những cái phát xuất từ trong sâu thẳm trái tim của con người, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Gieo suy nghĩ thì gặt lời nói, gieo lời nói thì gặt hành động. Những tội lỗi như chiến tranh, khủng bố, giết người, cướp của, ly dị, phá thai, tà dâm… đều phát xuất từ tư tưởng của con người mà ra. Đó là sự ham muốn dục vọng, quyền lực, ham muốn của cải từ trong con người. Lòng độc dữ là nguyên nhân phát sinh mọi tội lỗi. Thiên Chúa là Đấng thấu xuất mọi sự, Người nhìn thấu suốt mọi tâm can trong tâm hồn chúng ta. Người thích nhìn nơi tâm hồn mỗi người chúng ta một sự đơn sơ nhưng trong trắng, Người muốn nhìn nơi tâm hồn chúng ta có một tình yêu bác ái vị tha. Người đòi buộc mỗi người chúng ta phải phải nhìn thẳm sâu vào tận trong trái tim của chính mình, để Người có thể biến đổi chúng ta từ bên trong. Người luôn mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra những cái ô uế từ ngoài đi vào bên trong trái tim và những ý định ô uế từ trong trái tim xuất ra ngoài. Vì những ý định này sẽ gây ra những hành động vô cùng nguy hiểm cho linh hồn chúng ta, nó có thể làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa mãi mãi. Nếu mọi điều xấu xa xuất phát từ lòng người, thì con người cũng cần được Thiên Chúa biến đổi từ bên trong.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin hãy cho mỗi người chúng con luôn biết nhìn thẳng vào tận sâu thẳm nơi tâm hồn của chúng con và năng biết chạy đến với Người, để tâm hồn chúng con luôn được Chúa lành và để cho chúng con có một tâm hồn thánh thiện với những ước muốn ngay lành.. Amen.

0 BÌNH LUẬN