THỨ TƯ TUẦN V PS

0
30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sinh nhiều trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ Lời thầy nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như cành nho, tự nó không thể sinh trái được, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại vào quăng vào lửa cho nó cháy đi Nếu các con ở trong Thầy và Lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM

Trong tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-su đã mượn hình ảnh rất quen thuộc ở vùng đất Pa-les-tin, đó là cây nho để nói lên mối tương quan của mình với các môn đệ, cũng như mối tương quan của Chúa Ki-tô đối với Giáo Hội của Ngài. “Thầy là cây nho, anh em là cành”.

Chúng ta thấy trong tin mừng Đức Giê-su đã khẳng định: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Cành nho sống được, sinh hoa kết trái được là nhờ dính liền vào cây nho và cành cũng chẳng thể sống và sinh hoa trái nếu không lấy chất dinh dưỡng và nguồn từ cây. Là người môn đệ của Đức Giê-su cũng thế, ta chẳng thể làm được gì nếu không gắn bó và liên kết mật thiết với Thầy của mình. Trong cuộc sống ngày hôm nay với một nền văn hóa hưởng thụ, một nền văn hóa của sự chết đang lên ngôi, Đức Giê-su luôn luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy quay trở lại với Thiên Chúa, và Đức Giê-su cũng khẳng định: “Thầy là cây nho thật”. Chính Thiên Chúa Cha là người trồng nho, do đó Đức Giê-su có phẩm tính thần linh của Thiên Chúa Cha. Người sẽ chuyển ban sự sống thần linh của mình cho những ai kết hợp mật thiết với Người cũng như ở lại trong Người. Chính Giáo Hội cũng như mỗi người chúng ta đều là những cành nho nhất thiết phải gắn liền với thân cây nho là Đức Giê-su Ki-tô, để đón nhận nhựa sống thần linh của Ngài cũng như của Thiên Chúa Cha. Để thân cây nho và cành nho hình thành nên chỉ một cây nho duy nhất. Đây cũng là một hình ảnh rất thân thương mật thiết của Chúa Ki-tô đối với Giáo Hội của Ngài. “Anh em hãy ở lại trong Thầy” đây là lời mời gọi tha thiết của Đức Giê-su, một lời mời gọi thẳm sâu trong trái tim của Người. Người mời gọi mỗi người chúng ta đừng quay lưng lại với Người, đừng quay lưng lại với tình yêu của Người dành cho chúng ta, vì tình yêu cần được đáp trả mới nên được tình yêu trọn vẹn.

Lạy Chúa Giê-su, chính Chúa là cây nho còn mỗi người chúng con là cành nho. Xin Chúa hãy ban cho mỗi người chúng con luôn được hiệp nhất với nhau, hiệp nhất với giáo hội của Chúa và đặc biệt là kết hợp mật thiết với Chúa. Chỉ có ở lại trong Chúa chúng con mới có được bình an và ơn cứu độ của Chúa. Amen.

0 BÌNH LUẬN