THỨ TƯ TUẦN THÁNH

0
24

Lời Chúa Mt 26,14-25

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.

17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”19 Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua.

20 Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?”

23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp bi, chằng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

Suy Niệm

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay là Lễ Vượt Qua của Chúa Giê-su cử hành với các môn đệ. Chúa Giê-su đã có ý định dùng Lễ Vượt Qua này để thiết lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Vụ cho các môn đệ. Ngài dùng bữa tiệc ly này để muốn nói với các môn đệ rằng: Ngài là Con Thiên Chúa và sẽ hiến thân chịu chết và đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Theo thánh sử Mat-thêu, ngài muốn nói rằng bữa tiệc này là bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-su. Ngài ngồi dùng bữa cùng các môn đệ trước khi về trời, và sự việc của Giu-đa lại trùng hợp trong bữa tiệc ly. Cùng lúc đó Giu-đa là một trong mười hai môn đệ đã âm mưu phản Thầy mình, Người mà từng đồng hành cùng các ông và trải qua rất nhiều sự việc, vượt qua nhiều sóng gió, và cũng có thể nói rằng Người dạy bảo cho các ông nhiều điều, thế mà sau bữa tiệc ly thì Phê-rô chối Thầy một cách dứt khoát dù Thầy đã tiên báo trước. Còn Giu-đa thì chỉ vì ba mươi đồng bạc mà bán Thầy bởi một nụ hôn. Vì vậy, Người đã cảnh báo cho Giu-đa một cách mạnh mẽ: “Con Người ra đi như đã viết về Ngài, nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho Con Người bị nộp, ra rằng người đó đừng sinh ra thì hơn.” Mặc cho lời cảnh tỉnh của Thầy, Giu-đa vẫn không tỉnh ngộ mà ăn năn sám hối, trái lại Giu-đa vẫn cứ ù lì và cứ thế đâm đầu vào tội lỗi. Từ lúc đó, Chúa Giê-su đã cử hành bí tích Thánh Thể và tỏ cho các môn đệ lòng thương xót của Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Lạy Chúa Giê-su, trên cây thập giá Chúa thấy tất cả tội lỗi của chúng con. Ngày nay, có rất nhiều Giu-đa đã bán Chúa, từ chối Chúa, thậm chí khước từ ơn gọi mà Chúa kêu mời và có khi Giu-đa ấy chính là con nữa. Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của Tuần Thánh, xin Chúa ban cho chúng con biết chấp nhận, can đảm nói với mọi người, Giêsu chính là Thầy mình, trung thành theo Thầy đến cùng và sẵn sàng vác thập giá của mình mà theo Thầy. Amen.

0 BÌNH LUẬN