THỨ TƯ TUẦN III TN

0
25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 4: 1-20)

1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”9 Rồi Người nói: “Ai có tai nghe thì nghe!”

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ”.

13 Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm”.

Suy niệm

Trong trang Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Máccô đã diễn tả lại cảnh dân chúng theo Chúa mỗi ngày đông, đến nỗi Người phải xuống thuyền ra giữa biển hồ để giảng dạy. Chúa Giê-su đã kể cho đám đông dân chúng và các môn đệ nghe dụ ngôn “Người gieo giống”.

Khi đám đông dân chúng đã giải tán hết, thì những người thân cận và các môn đệ mới hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn mà Người vừa kể vì họ không hiểu ý Người muốn nói gì. Chúng ta thấy trong hành trình rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, kể dụ ngôn là cách giảng dạy đặc trưng nhất của Đức Giê-su, bởi vì theo các tác giả Tin Mừng: “Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn”. Trong dụ ngôn, Chúa Giê-su Người đã giải thích rất rõ cho các môn đệ được hiểu: “Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm” (Mc 4,14-20).

Trong Tin Mừng ngày hôm nay Chúa GiêSu luôn luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, kiên nhẫn và nhiệt tình bước theo Chúa trên con đường gieo vãi hạt giống Tin mừng giữa cuộc sống trần gian. Hạt giống mà ta gieo vãi ấy là hạt giống của yêu thương, của bác ái, của sự hiền hòa và thứ tha. Công khó gieo hạt giống Tin mừng của ta chắc chắn sẽ đưa tới một mùa bội thu của bình an, hạnh phúc cho chính ta và cho muôn người.

Lời Chúa được gieo cách quảng đại vào lòng chúng ta, bởi vì Chúa tin rằng, dù sao đi chăng nữa, trong lòng chúng ta chắc chắn có phần đất tốt, hơn nữa, tự bản chất chúng ta là đất tốt, vì chúng ta được dựng nên bởi Lời Chúa và theo hình ảnh Thiên Chúa; và Chúa hi vọng rằng, có một ngày đẹp trời nào đó, Lời của Ngài sẽ rơi vào phần đất tốt này, rồi mọc lên và lớn mạnh, và sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi, nghĩa là bội thu và nhiều đến độ có thể bù lại tất cả những hạt đã mất, xét cho cùng không đáng bao nhiêu! Và đó là điểm tới tất yếu của Nước Trời.

Trong cuộc sống ngày hôm nay, với biết bao bận rộn và khó khăn của cuộc sống liệu mỗi người chúng ta có dám can đảm đứng lên đón nhận Tin Mừng, làm chứng cho Tin Mừng và mang Tin Mừng của Chúa Giê-su đến cho mọi người không? Đó cũng là câu hỏi mà Chúa Giê-su đang chất vấn mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chính Lời Chúa làm lộ ra phần đất tốt có ở nơi lòng chúng ta, vun xới phần đất tốt này và mở rộng nó ra, để Lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào cho sự sống hôm nay và mãi mãi. Xin mỗi người chúng con luôn biết làm chứng cho Tin Mừng, luôn can đảm hy sinh mang Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người. Amen

0 BÌNH LUẬN