THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH

0
46

LỜI CHÚA: Ga 3,16 – 21

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng lòng trí, tâm hồn của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, để hiểu biết và cảm nghiệm sâu xa rằng: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thật lạ lùng khôn tả; Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ, được sống và được hạnh phúc đời đời. Vì thế, Ngài đã hi sinh ban Con Một của Ngài cho chúng ta.

Xem quả thì biết cây, chúng ta có thể biết được tâm tình và tình yêu của người tặng quà đối với chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là quà tặng của Chúa Cha ban cho nhân loại. Đức Giêsu là Con Một của Chúa Cha, Ngài cũng là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta. Ngài đã tự hạ từ bỏ chức vị và vinh quang của một Thiên Chúa, xuống thế làm Người mang lấy thân phận con người, phục vụ con người, giảng dạy làm phép lạ cứu giúp mọi người trong 33 năm, và sau cùng thí mạng sống mình chịu khổ hình chịu tử nạn trên cây thập giá, để cứu chuộc loài người khỏi án phạt tội lỗi, để họ được sống đời đời. Quà tặng ấy quý hóa và lớn lao chừng nào, thì chúng ta rõ biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta quý hóa và lớn lao như vậy.

Qua bài Tin Mừng này Thiên Chúa cũng muốn nói với chúng ta, là tất cả những ai phải chọn lựa “tin hay không tin” đứng về phía ánh sáng hay bước đi trong bóng tối. Tin vào Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi và được sống đời đời. Tin là chấp nhận Ngài, sống theo Ngài, sống như Ngài, điều ấy đòi hỏi chúng ta tuân giữ lời Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng, từ bỏ tội lỗi, thói hư tật xấu để sống lại với Ngài, mặc lấy con người mới, con người của sự sáng, sống trong sự thật, sống tốt lành thánh thiện. “Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi”.

Ai cố ý không chịu chấp nhận Ngôi Lời Nhập Thể, tức là không tin vào danh Con Một Thiên Chúa, là tự loại mình ra khỏi hồng ân của Thiên Chúa, và như thế họ tự kết án chính mình. “Vì Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng là đề thế gian nhờ Con của Ngài mà được ơn cứu độ”. Ơn cứu độ chính là ơn tha thứ tội lỗi và được tái sinh, được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho mọi người, nhưng còn tùy thuộc lời đáp trả của mỗi người, đó là một nguy hiểm của sự chọn lựa, chọn lựa giữa đức tin và sự từ chối, giữa ánh sáng và bóng tối. Sự chọn lựa được đặt ra cho hết mọi người, và đức tin không phải là một điều dễ dàng: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi phải bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Trong nghi thức thắp lửa mới đêm vọng Phục Sinh, chúng ta thấy khi ngọn lửa được thắp lên và vị chủ tế giơ cao ba lần ngọn nến Phục Sinh để cho cộng đoàn cùng chiêm ngưỡng qua lời công bố: “Ánh Sáng Chúa Kitô”. Ánh sáng thể hiện về việc Chúa đã chiến thắng tử thần, Ngài đã trải qua tủi nhục và đau khổ vì nhân loại để bước vào Phục Sinh viên mãn. Chúng ta là những người được hạnh phúc chiêm ngưỡng ánh sáng đó qua biết bao mùa Phục Sinh, nhưng chúng ta đã làm được những gì để ánh sáng đó được sáng tỏ theo như ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sai Con của Người đến không phải để luận phạt chúng ta mà để Cứu Độ chúng ta. Thiên Chúa đã không tước đoạt tự do nơi con người, nên Người vẫn để cho con người dùng chính sự tự do để lựa chọn, tin hay không tin là quyền quyết định nơi mỗi người: “Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết tin nhận Thiên Chúa chính là nguồn ban ơn cứu độ cho chúng con, để chúng con thực hành như điều Chúa nhắc nhở: “ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Amen.

0 BÌNH LUẬN