THỨ TƯ TUẦN II MV

0
27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 28-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

Suy niệm

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Thánh nhân đã sống một đời kiên tâm, trung thành và luôn phó thác mọi sự trong tình yêu của Chúa. Như lời mời gọi của Chúa Giêsu: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Qua bài đọc một Trích sách Tiên tri Isaia, chúng ta thấy những ai biết trông cậy Chúa, sẽ được Chúa ban cho sức mạnh, chạy mà không biết mệt, đi mà không biết mỏi. Tiếp đến, qua bài Tin Mừng chúng ta lại được thấy Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mọi người hãy mang lấy áchgánh của Chúa. Đó cũng là lời mời gọi của Chúa cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay.

Vào thời của Chúa Giêsu, cuộc sống của người Do Thái rất là nặng nề, bị cầm buộc bởi hàng ngàn thứ luật mà các luật sĩ, các Rabbi chất lên vai họ, khiến cho họ cảm thấy tôn giáo của mình không còn ý nghĩa, không còn gọi là bình an, hạnh phúc nữa; và rồi họ cảm thấy mình bị cầm buộc bởi chính tôn giáo của mình. Qua đó, Chúa Giêsu, Ngài đã đến, không phải để bãi bỏ những lề luật nhưng Ngài đến để kiện toàn. Ngài thu tóm cả Lề Luật thành hai chữ yêu thương. Một bộ luật nặng nề và không hồn đã trở thành nhẹ nhàng nhờ có linh hồn là tình yêu thương. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, cuộc cách mạng của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới là khí giới lật đổ được bất cứ một bất công nào và xây dựng được một xã hội công bằng thật sự. Chỉ có tình thương mới thực sự giải phóng con người khỏi mọi áp bức.

Trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta cũng thế, thời buổi kinh tế lên ngôi, thời buổi của vật chất, biết bao là lo toan suy nghĩ, biết bao bận rộn của công việc, với biết bao gánh nặng đau khổ đang đè nặng trên vai. Vì những gánh nặng ấy làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà quên đi mục đích và ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình đang cô đơn và lạc lõng giữa một cuộc sống đầy bận rộn, mệt mỏi, vất vả này. Qua đó Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng, hãy phó thác, hãy trao gửi những gánh nặng ấy cho Chúa và hãy mang lấy ách và gánh của Chúa, vì ách của Chúa thì êm ái gánh của Chúa nhẹ nhàng. Cuộc sống mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta đều phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi người đó không phải là một gánh nặng, nó không quá sức với mỗi người chúng ta. Không những Chúa Giêsu muốn chúng ta trao gánh nặng của chúng ta cho Chúa mà Chúa còn muốn chúng ta hãy học nơi Người vì nơi Người có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Qua lời mời gọi của Chúa nhắc nhớ chúng ta rằng chính Chúa là tình yêu, chúng ta được mang ách của Chúa là chúng ta được mang tình yêu của Chúa. Bởi đó chúng ta cũng đang được sống bằng sức sống thần linh của Chúa.

Trong tâm tình Mùa Vọng này chúng ta hãy tin tưởng, phó thác, cậy trông nơi Chúa. Sống, làm chứng cho tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người như thánh nữ Lucia. Đó là cùng đích mà Chúa Giêsu và Giáo Hội đang mời gọi mỗi người chúng ta. Xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp mà khơi lửa yêu mến trong lòng chúng con để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Amen.

0 BÌNH LUẬN