THỨ TƯ TUẦN 30TN/C

0
32

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Hồi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi’. Nhưng ông sẽ đáp với anh em: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’. Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay trình bày về những điều kiện để được vào nước trời là: Phải qua cửa hẹp, phải vào kịp thời trước khi cửa đóng, và phải đủ các điều kiện để được vào trong Nước trời. Cuộc đời chúng ta có nhiều cửa hẹp. Sống là phải phấn đấu bước qua nhiều cửa hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều.

“Có phải chỉ có một số ít người được vào nước trời?”. Chúng ta sẽ trả lời thế nào? Câu hỏi này xưa kia có người đã hỏi Chúa Giê-su và Chúa Giêsu đã trả lời, câu trả lời của Chúa vừa là bài học vừa là lời giải đáp để chúng ta có thể trả lời cho những người khác. Chúa Giê-su đã khát khao mọi người đều được cứu độ. Đó là giáo lý trước sau như một của Chúa. Bởi vì: “Thiên Chúa là Cha, Đấng mong muốn mọi người được cứu thoát”, “Đấng không muốn bất cứ ai phải hư đi”, “Đấng không muốn một trong những kẻ bé mọn phải hư mất”.

Chúng ta được cứu độ hay không là hoàn toàn do mỗi người, phải chăng chỉ có ít người được cứu độ? Hay tôi có được cứu độ không? Hay tôi có muốn được cứu độ không? Bởi vì ơn cứu độ dành cho tất cả chúng ta. Và muốn được cứu độ thì chúng ta phải áp dụng Lời Chúa mà chính Chúa Giê-su cũng đã chỉ dạy cho chúng ta, đó là cố gắng bước qua cửa hẹp.

Cửa hẹp không phải vì Thiên Chúa hà tiện, hẹp hòi, khó khăn mà vì tâm hồn chúng ta quá nặng nề những hành lý chúng ta đang mang trên vai như cái tôi: cái tôi nặng nề của đam mê, xác thịt. Cái tôi cứng cỏi vì lòng ích kỷ, tiền bạc, của cải, tình duyên, danh vọng, thú vui, hưởng thụ… Khiến chúng ta khó vào nước trời. Cho nên, chúng ta vào được nước trời hay không là do chúng ta chứ không phải do Chúa.

Thánh Âu Tinh đã nói: “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống và thái độ của mình xem: những cái nặng nề cản trở chúng ta vào nước trời khiến chúng ta không qua cửa hẹp được, và giả như Chúa gọi chúng ta hôm nay, chúng ta có chắc mình được cứu độ không? Do đó chúng ta phải đi vào con đường hẹp, phải phấn đấu hết mình để qua cửa hẹp. Cũng như tất cả chúng ta đều biết bài học Chúa đã nói: “Ai muốn theo Tôi, hãy vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. “Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi”. Cũng vậy “Không có hạnh phúc nào có thể đạt được một cách dễ dàng”, thì hạnh phúc nước trời đòi hỏi chúng ta phải chịu khó gấp bội mới chiếm được.

Lạy Chúa, cửa hẹp thường rất khó vào, nên chẳng mấy người muốn bước qua. Xin cho chúng con biết luôn cố gắng, quyết tâm bước qua cửa hẹp, cho dù phải hy sinh, cho dù phải bỏ lại những gì mình ưa thích, vì chỉ có Thiên Chúa mới là phần thưởng và là niềm hạnh phúc của chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN