THỨ TƯ TUẦN 29TN/C

0
57

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

SUY NIỆM

“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su dùng dụ ngôn người quản lý trung tín để dạy các môn đệ về bài học tỉnh thức và sẵn sàng, bằng cách trung thành trong trách nhiệm và bổn phận của mình. Tại sao Chúa mời gọi chúng ta như vậy? Bởi vì Ngài muốn chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời thông qua sự bình an và không muốn một ai trong chúng ta bị mất hay hư hại điều gì.

Đối với mỗi người chúng ta, không ai nghĩ Chúa gọi ta về với Chúa. Nhưng trên thực tế là chúng ta không biết được chính xác ngày nào giờ nào Chúa gọi chúng ta. Vì thế, hôm nay Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Nhưng sẵn sàng như thế nào mới đúng thánh ý Chúa? Vâng, Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta qua dụ ngôn người quản lý trung tín. Phải luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Mỗi người Chúa ban cho mỗi khả năng khác nhau, đó là những nén bạc Chúa trao để chúng ta quản lý và sinh lợi cho Chúa và cho tha nhân. Khi chúng ta biết sử dụng những khả năng đó cách thích hợp và đúng cách thì đó là lúc chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chờ đón Chúa đến.

Chúng ta chỉ là những người quản lý của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta có đều là của Chúa: Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc… đều không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ quản lý chúng thôi. Mọi sự chúng ta có đều do ơn Chúa ban. Chúng ta nhận được từ nơi vòng tay yêu thương của cha mẹ rồi công lao dưỡng dục mỗi ngày “chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm”. Lớn lên, tiếp tục nhận được từ nơi nhà trường và Giáo hội. Tất cả những điều đó, cho thấy tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa ban tặng, qua người khác.

Ngoài ra Chúa Giê-su còn đưa ra cho chúng ta lời cảnh báo: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều”. Là những người kitô hữu, chúng ta được rửa tội, được học hỏi giáo lý của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta không sống đúng với những giáo huấn đó, đôi khi chúng ta làm ngược lại, làm gương mù, gương xấu cho người khác. Khi Chúa đến có lẽ chúng ta phải chịu những hình phạt nặng nề hơn những người chưa biết Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay là một cơ hội để mỗi người chúng ta tự xét bản thân mình, xem chúng ta đang ở trong tình trạng nào: là người quản lý trung tín hay là người quản lý bất trung?

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con tỉnh thức. Xin cho chúng con ý thức những khả năng và vật chất chúng con có được là do ơn Chúa ban. Chúng con chỉ là người quản lý cho Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết sử dụng những ơn Chúa ban để làm ích cho chúng con và tha nhân. Amen.

0 BÌNH LUẬN