THỨ TƯ TUẦN 26TN/C

0
31

Lời Chúa: Lc 9, 57-62

Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Một công ty khi tuyển dụng công nhân vào làm việc, giám đốc hoặc người phỏng vấn thường đưa ra một vài điều kiện quyết định như: bằng cấp, ngoại ngữ, hoặc kinh nghiệm…. Đối với Chúa Giê-su, Người cũng đòi hỏi người môn đệ theo Chúa phải từ bỏ mọi sự, không lệ thuộc vào bất cứ gì của thế gian này, nhưng hoàn toàn tín thác vào Chúa.

Người ta thường nói: “An cư lạc nghiệp”. Có nơi ở vững chắc sự nghiệp mới phát triển được, nhưng đối với Chúa Giê-su thì khác hoàn toàn, khi công khai rao giảng Tin Mừng, chúng ta thấy rằng Người không có một nơi ở cố định, Người đi khắp các làng mạc, thành thị để loan báo tin mừng, chữa lành các bệnh nhân và làm nhiều phép lạ cho dân chúng không kể là Do Thái hay dân ngoại: “con chồn có hang chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi gối đầu”. Theo Chúa, người môn đệ phải biết từ bỏ và không bị của cải vật chất thế gian ràng buộc, và chỗ dựa duy nhất của người môn đệ là chính Chúa, có niềm tin vững mạnh vào Chúa, phó thác cuộc đời mình cho Chúa. “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết” Chúa không bắt chúng ta phải từ bỏ người thân, Chúa muốn chúng ta đừng để những mối bận tâm của tình cảm gia đình chi phối, từ đó chúng ta có thể xao lãng mục đích theo Chúa của mình. Vì nhiều khi đó cũng là lý do để chúng ta từ chối Chúa không nghe được tiếng gọi của Người. “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”. Người cầm cày khi cày ruộng thì luống cày phải thẳng, vì thế không được nhìn lại phía sau kẻo làm luống cày bị siêu vẹo. Cũng thế, người môn đệ đã đi theo Chúa phải dứt khoát không được do dự, ngập ngừng, khiên cho việc đi theo Chúa bị cản trở không trọn vẹn.

Qua bài tin mừng hôm nay giúp mỗi người trong chúng ta nhận ra rằng khi đã theo Chúa phải từ bỏ mọi tham vọng, mọi ràng buộc để tự do hiến thân cho Chúa và trọn vẹn thuộc về Chúa, làm công việc mà Chúa sai đi. Cho dù là khó khăn vì sứ vụ thì cũng vẫn vững lòng trông cậy vào Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con là những môn đệ của Chúa biết noi gương Chúa sống khó nghèo thực sự, đừng để cho vật chất, tham vọng chi phối chúng con để chúng con biết tìm chỗ dựa đích thực cho đời mình chính là Chúa mà thôi. Amen.

0 BÌNH LUẬN