THỨ TƯ SAU LỄ THÁNH GIA THẤT

0
50

Tin Mừng: Ga 1,29-34

29 Một hôm, ông Gioan thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Suy Niệm

Trong hầu hết các chương trình truyền hình đều có sự tham gia của người dẫn chương trình. Tùy vào đặc điểm thể loại tác phẩm, tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của công việc, mà người dẫn chương trình được đòi hỏi thể hiện vai trò, nhiệm vụ khác nhau. Thế nhưng, điểm chung nhất của người dẫn chương trình chính là cầu nối đầu tiên đưa khán giả đến với tác phẩm truyền hình. Sự xuất hiện của người dẫn có thể ngắn ngủi thoáng qua, nhưng lại có thể làm nổi bật những thông tin mà người dẫn muốn giới thiệu.

Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay được xem là nhân vật lớn cuối cùng của thời Cựu Ước và là nhân vật đầu tiên của Tân Ước. Ngay từ thời niên thiếu, Gioan Tẩy Giả đã vào hoang địa, sống một cuộc sống khắc khổ, ăn châu chấu với mật ong rừng. Ông xuất hiện bên bờ sông Gio-đan. Ông là người được Chúa chọn giữa muôn người để là sứ giả, kêu gọi mọi người dọn đường, tức là chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế. Ông không huênh hoang tự đắc nhưng trái lại ông luôn khiêm tốn ý thức vai trò và địa vị nhỏ bé của mình.

Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri duy nhất đã tận mắt thấy Đấng Cứu Thế và ông đã tuyên xưng: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Chúa Giê-su được tuyên xưng là Chiên Thiên Chúa. Chiên là dấu chỉ sự cứu độ và việc lớn lao Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái. Đấng Cứu thế được loan báo trong lời tiên tri như là con chiên. Vì thế dân chúng hiểu ngay ý nghĩa lời tuyên xưng của Gioan Tẩy Giả: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”. Người đã hiến mình để cứu độ trần gian, giải thoát con người ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Tình yêu của Người là sức mạnh giải thoát con người và giúp con người có khả năng sống xứng đáng làm người và làm con Thiên Chúa.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giê-su cho mọi người biết. Phần tôi và bạn, chúng ta giới thiệu Chúa Giê-su đến với mọi người như thế nào? Giới thiệu Chúa Giê-su là một công trình thuộc về sứ vụ truyền giáo của mọi thành phần trong Giáo Hội. Vì thế, Ki-tô hữu không chỉ là người mang Chúa Ki-tô trong mình, không chỉ thuộc về Chúa Ki-tô mà còn là người phải giới thiệu Chúa Ki-tô một cách hiệu quả đến cho muôn dân.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con luôn là những người quảng đại đáp trả ân tình của Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả biết giới thiệu Chúa là Con Chiên Thiên Chúa bằng lời nói và hành động trước mặt mọi người. Amen.

0 BÌNH LUẬN