THỨ NĂM TUẦN XXVI TN

0
40

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 1-12)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: “Cả đến bụi đất các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Suy niệm

Mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đã được Chúa trao cho sứ mạng là rao giảng Tin Mừng. Chúng ta được Chúa chọn và sai đi vào giữa thế gian làm chứng cho Chúa bằng những công việc cụ thể hằng ngày. Xin cho chúng ta mau mắn đáp trả lời mời gọi này cách cương quyết để chúng ta dám hy sinh những gì mình có để làm chứng cho tình yêu Chúa bằng cách sống trọn vẹn Tin Mừng mà Chúa đã dạy chúng ta.

Rao giảng Tin Mừng không chỉ là việc của các linh mục, tu sĩ mà là của tất cả mỗi người chúng ta. Vì vậy không lạ gì mà bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã chọn bảy mươi hai người và sai đi rao giảng Tin Mừng. Chúa dùng số này để tượng trưng cho số đông hay nói cách khác là tất cả chúng ta phải góp phần vào việc rao giảng này. Mỗi chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải đặt nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng lên hàng đầu vì đó là  công việc Chúa trao cho chúng ta và chúng ta phải làm tốt công việc này khi đã dấn bước theo Chúa. Chúa chọn và sai các môn đệ đi rao giảng, Ngài nói: “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Quả thật cánh đồng truyền giáo thì mênh mông bát ngát nhưng thợ gặt thì lại ít vì thế rất cần những thợ gặt hăng hái nhiệt thành để làm công việc này. Đặc biệt là trong xã hội hôm nay thì công việc rao giảng Tin Mừng rất quan trọng và cần thiết bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới hưởng thụ, chúng ta dễ dàng để cho lòng mình chạy theo những đam mê trần tục mà không dám xả thân để làm chứng cho Chúa. Cũng chính vì thế mà chúng ta thiếu những thợ gặt chuyên chăm phục vụ tận tình cho Nước Chúa. Chúa không chỉ mời gọi chúng ta dấn thân mà Ngài còn muốn chúng ta tin tưởng và phó thác tuyệt vào Chúa, Chúa mời gọi các môn đệ: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”. Những thứ này rất cần thiết cho đời sống hằng ngày và cũng cần thiết để các ông làm tốt công việc mà Chúa trao cho. Thế nhưng Chúa không cho các ông mang theo bất cứ thứ gì để các ông luôn tin tưởng vào Chúa và dâng tất cả cho Ngài vì có Ngài luôn đồng hành trong khi đi đường. Chúa mời gọi chúng ta sống chứng nhân thật sự bằng đời sống khó nghèo để luôn phó thác hoàn toàn cho Chúa, sẵn sàng ra đi đáp trả lời mời gọi đó và đem Lời Chúa vào cuộc sống. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về nhiệm vụ quan trọng này để xây dựng Nước Chúa ngày một lan rộng. Mỗi người chúng ta phải cậy nhờ ơn Chúa và cố gắng để trở thành những thợ gặt nhiệt thành được Chúa tuyển chọn và sai đi khắp nơi làm Tông đồ của Chúa trong cánh đồng rộng lớn là Giáo Hội. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức nhiệm vụ cao cả này để mỗi ngày chúng ta cố gắng trở thành những thợ gặt lành nghề đưa về cho Chúa những kết quả tốt đẹp đó là những người nhận biết Chúa ngày càng nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tự sức chúng con chẳng làm được gì nhưng xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con trên mỗi bước đường để chúng con nhiệt thành hơn với sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa ban ơn và biến đổi chúng con để chúng con nhận ra tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng và đem Tin Mừng đó đến khắp mọi nơi để ngày càng có nhiều tâm hồn yêu mến Chúa và bước theo Chúa hơn nữa. Amen.

0 BÌNH LUẬN