THỨ NĂM TUẦN XXV TN

0
31

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 7-9)

Khi ấy, quân vương Hêrôđê nghe biết tất cả các sự việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”, còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế ?”. Và vua tìm cách gặp Người.

Suy niệm

Để đi theo Chúa đến cùng chúng ta phải nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta và chúng ta phải tín thác trọn vẹn cho Ngài. Chúa mời gọi chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta cho đúng với đường lối của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người biết tin tưởng tín thác vào Chúa để Ngài luôn nâng đỡ và chở che chúng ta trong hành trình mà chúng ta dấn bước.

Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng Ngài đã xuất hiện giữa thế gian trong thân phận một con người bình thường như bao người khác, vì thế mà không ai nhận ra Chúa. Dân chúng, ai cũng cho rằng Chúa là một vị tiên tri nên mới có thể làm các phép lạ như vậy. Khi nghe tin Chúa làm nhiều phép lạ thì ngay cả vua Hê-rô-đê cũng muốn gặp Chúa, nhưng ông gặp không phải vì ông tin Chúa mà vì ông lo lắng có người sẽ đến tố cáo những việc làm sai trái của ông và ông sẽ không còn giữ được ngôi báu của mình nữa. Ông đã hỏi xem dân chúng cho Người là ai, họ đã trả lời: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy” hay “ông Ê-li-a xuất hiện đấy”. Họ chưa nhận ra một Thiên Chúa quyền năng đang đồng hành cùng với họ vì vậy mà họ không những không tin mà còn lên án Chúa nữa. Vua Hê-rô-đê rất lo lắng vì sợ những việc mình làm sẽ lộ ra và khi Chúa đến thì sẽ có nhiều người tin theo Chúa mà chống lại những việc làm sai trái của ông. Vì vậy ông tìm cách để gặp gỡ Chúa, mục đích là che đậy hành vi của mình chứ không phải vì tin và yêu mến Chúa. Mỗi người chúng ta cũng vậy, hằng ngày chúng ta đến với Chúa nhưng chúng ta có thật sự ước ao được gặp Chúa và tin vào Chúa hay không. Chúng ta có nhận ra tình yêu cao cả mà Chúa đã dành cho chúng ta chưa. Hằng ngày chúng ta kết hợp với Chúa nhưng thái độ của chúng ta có thật sự yêu Chúa và qui hướng tất cả về Ngài hay chỉ hời hợt bên ngoài. Cách để chúng ta chứng tỏ chúng ta tin yêu Chúa là chúng ta biết sống yêu thương và tha thứ để trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng ta có ước ao thật sự để được gặp Chúa mỗi khi chúng ta chạy đến với Ngài và chúng ta có cố gắng để sống được như Chúa đã sống không. Thái độ của Vua Hê-rô-đê cũng chính là thái độ của mỗi người chúng ta, chúng ta theo Chúa nhưng lại chưa tin tưởng vào Chúa để sống như Chúa đã sống. Chúa chính là sự thật và là ánh sáng nên chúng ta sẽ được soi tỏ nếu chúng ta biết gặp gỡ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra Chúa qua những lần đến với Chúa để mỗi ngày chúng ta thực thi đường lối công chính của Chúa ngay trong  chính cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, gặp gỡ Chúa nhiều để Chúa biến đổi chúng con thành những con người mới của Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa để mỗi ngày sống của chúng con phản ánh tình thương yêu của Chúa và để chúng con biết trao ban tình thương yêu ấy đến những người đang hiện diện với chúng con hôm nay. Amen.

0 BÌNH LUẬN