THỨ NĂM TUẦN XVIII TN

0
33

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12: 24-26)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”.

Suy niệm

Mỗi người Kitô hữu chúng ta được sánh ví như là những hạt lúa được gieo vào giữa lòng Giáo Hội. Thế nhưng hạt lúa đó có trổ sinh hoa trái hay không là do mỗi người chúng ta có cố gắng hay không. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn trở thành những hạt lúa tốt, trổ sinh nhiều bông hạt để sinh lợi cho Giáo Hội và góp phần xây dựng Nước Chúa ngày một lan rộng hơn.

Hạt giống muốn trổ sinh thì phải được gieo xuống lòng đất, chịu tác động của đất và để cho đất biến đổi thì mới sinh được nhiều hoa trái. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy các môn đệ: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Hạt lúa đã được gieo mà vẫn trơ trọi tức là hạt lúa đó không chịu để cho đất biến đổi, không chịu hy sinh mình để có thể sinh nhiều hạt khác. Chúa Giê-su đã nói rất rõ là hạt lúa phải chết đi, tức là phải hòa trộn với đất và chịu tác động của đất để được biến đổi khỏi lớp vỏ bên ngoài và sinh nhiều bông hạt khác. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta là những hạt lúa được Chúa chọn lựa để gieo, nhưng chúng ta có biến đổi như những hạt lúa đã chấp nhận chịu chết đi để tốt hơn nghĩa là chúng ta có chấp nhận hy sinh để phục vụ mọi người hay chúng ta là hạt giống không chịu hy sinh để chỉ biết sống cho mình mà không sống vì mọi người. Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy trở nên những hạt giống để cho người khác biến đổi và biết hy sinh qua việc dấn thân phục vụ cho Nước Chúa. Dẫu biết rằng con đường dấn thân này đầy khó khăn vất vả nhưng chúng ta phải can đảm chấp nhận và thực thi với tất cả lòng yêu mến. Và quyết định này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận bỏ mình đi. Vì Chúa đã nói: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại cho sự sống đời đời”. Chúa mời gọi hãy dấn thân phục vụ hết mình chứ đừng giữ lại cho riêng mình vì chỉ có Chúa mới là cùng đích để chúng ta vươn tới và chỉ có Chúa mới trao ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Laurenso, phó tế tử đạo, thánh nhân đã can đảm hy sinh chính mạng sống để minh chứng niềm tin vào Thiên Chúa, đã chịu đau khổ giống như Chúa để cho chúng ta được sống. Ngài đã chọn cái chết trong sự vui vẻ vì được hy sinh cho Chúa, hy sinh để bảo vệ niềm tin của mình. Đó chính là gương sáng cho mỗi người chúng ta noi theo vì giữa cuộc sống khó khăn và tội lỗi này rất cần những nhân chứng sống động để luôn là hình ảnh của Chúa chiếu soi mọi người và đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa giúp chúng ta biết sẵn sàng hy sinh bản thân để cộng tác với ơn Chúa, trở nên những hạt giống có ích cho đời và chịu mục nát để sinh nhiều kết quả cho Giáo Hội và cho chính nơi mà chúng ta đang sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con biết hy sinh mình mỗi ngày để không sống cho mình mà cho tất cả mọi người. Xin ban ơn để chúng con can đảm dấn bước theo Chúa dù khó khăn đến mấy vẫn luôn trung thành và hăng say đem Tin Mừng Chúa đến với hết thảy mọi người trong xã hội hôm nay. Amen.

0 BÌNH LUẬN