THỨ NĂM TUẦN XIX TN

0
33

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 21-19: 1)

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

Suy niệm

Yêu thương và tha thứ là điều quan trọng trong đời sống thường nhật của chúng ta. Đó cũng chính là dấu chỉ để nhận biết người môn đệ bước theo Chúa. Và hơn thế nữa, đó cũng là cách để chúng ta thể hiện tình yêu đối với Chúa và sống chứng nhân của Chúa giữa lòng đời. Xin cho chúng ta luôn biết sẵn sàng thực thi điều Chúa dạy để trở thành người môn đệ được Chúa tuyển chọn và mời gọi.

Trong cuộc sống hằng ngày, khi giao tiếp hay trò chuyện với bất cứ ai rất dễ xảy ra những va chạm dù lớn hay nhỏ. Mỗi lần va chạm như vậy chúng ta đã xúc phạm đến người khác và cần được sự tha thứ của họ, và ngay cả chúng ta cũng thế, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho những người khác nữa. Các môn đệ khi theo Chúa cũng có những lúc bất hòa, nóng nảy. Vì vậy mà Phê-rô đã đến gần Chúa và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần?. Có phải bảy lần không? Đức Giê su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Câu hỏi của Phê-rô rất gần với chúng ta vì theo sự thường thì bất cứ ai xúc phạm đến chúng ta, chúng ta có sẵn lòng để tha thứ cho họ không. Thánh Phê-rô đã đưa ra một con số tượng trưng để có ý nói chúng ta phải tha thứ nhiều. Và khi nói với Chúa thì ông tưởng Chúa sẽ khen ngợi vì ông đã quảng đại tha thứ cho người khác đến bảy lần. Nhưng Chúa đã khẳng định bằng một con số bất ngờ hơn nhiều, đó là tha thứ đến bảy mươi lần bảy. Con số mà Thánh Phê-rô đưa ra đã là khó rồi mà Chúa lại còn đưa ra con số càng khó hơn nữa để đòi hỏi chúng ta phải tha thứ không giới hạn. Tha thứ quả là một điều khó khăn đối với chúng ta vì chúng ta chưa sống đúng với tình yêu của Chúa và chưa để cho thần khí Chúa hướng dẫn. Lời Chúa hôm nay thôi thúc chúng ta hãy sống tha thứ để trở nên giống Chúa hơn.

Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn tha thứ và yêu thương người khác quan trọng thế nào Chúa Giê su đã kể dụ ngôn “người mắc nợ không biết thương xót”. Câu chuyện kể về một ông vua đã rất quảng đại tha cho đầy tớ của mình khi nó không có tiền trả cho ông mặc dù số tiền đó rất lớn. Nhưng ngược lại với nhà vua thì anh đầy tớ lại là một người vô tâm, anh đã tìm mọi cách để đòi nợ người bạn của mình với số tiền ít ỏi mặc cho người bạn hết lòng van xin nhưng anh không để tâm đến. Hai hình ảnh trái ngược nhau để cho chúng ta thấy được tình yêu của Chúa không có giới hạn, chỉ cần chúng ta thành tâm đến chạy đến là Ngài sẵn lòng đón nhận và trao ban tình thương cho chúng ta, Ngài cũng đòi hỏi ta cũng yêu thương người khác cũng như vậy. Còn hình ảnh của người đầy tớ vô tâm đó là mỗi người chúng ta, mỗi khi có lỗi chúng ta mong mình được Chúa xót thương và tha thứ, nhưng khi người khác có lỗi chúng ta không mở lòng để đón nhận những yếu đuối của họ. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là bài học cho chúng ta về sự tha thứ và quảng đại với người khác để từ đó hiểu rõ hơn việc Chúa Giêsu nói là phải tha cho anh em đến bảy mươi lần bảy. Xin cho chúng ta ý thức mình tội lỗi để luôn biết cảm thông và chia sẻ với người khác nhất là luôn biết tha thứ để sống yêu thương hiệp nhất hơn nữa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải tha thứ cho người khác dù họ có lỗi nhiều đến đâu đi nữa. Xin cho chúng con khi quảng đại đón nhận tình yêu Chúa thì cũng biết quảng đại trao ban cho những người xung quanh để trở nên những nhân chứng đích thật nhất mang tình yêu Chúa đến với mọi người qua công việc hằng ngày của chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN