THỨ NĂM TUẦN VII TN

0
20
Lời Chúa: Mc 9, 41-50
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục, Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau”.
SUY NIỆM

Là một người Kitô hữu chúng ta phải sống và thực hành Lời Chúa qua mỗi giây phút của đời sống hằng ngày. Hơn thế nữa, để trở thành một người Kitô hữu được Chúa tuyển chọn thì chúng ta phải thực thi đời sống bác ái và yêu thương như Chúa dạy. Xin cho mỗi người chúng ta biết đưa giới răn yêu thương lên hàng đầu để mỗi ngày chúng ta biết sống tha thứ và hiệp nhất với nhau, xứng đáng trở thành những người được Chúa tuyển chọn, yêu thương và mời gọi đi trong tình yêu của Ngài.

Trong suốt cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa giữa trần gian, điều mà Chúa mong mỏi nơi chúng ta nhất đó là chúng ta sống bác ái và yêu thương nhau. Lời Chúa khẳng định rõ ràng: “Ai cho anh em uống một ly nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. Chúa đã nêu gương cho mỗi chúng ta qua đời sống yêu thương và phục vụ hết mình. Ngài yêu thương đến nỗi đã chết để đem ơn Cứu Độ cho chúng ta, Ngài chấp nhận đời sống nghèo khó và thấp hèn để cho chúng ta được sống giàu có. Ngài đến để đem ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta được nhận lãnh và trao ban cho người khác nữa. Vì thế mà Chúa muốn những người đi theo Chúa cũng phải thể hiện tình yêu của Chúa cho những người xung quanh. Một việc làm nhỏ bé thôi như là cho người khác một ly nước nhưng nếu làm vì lòng yêu mến thì chắc chắn đó là điều đẹp lòng Chúa nhất. Chúa không chỉ đòi buộc chúng ta sống bác ái mà Ngài còn muốn chúng ta trở thành những chứng tá của Chúa để đem tình thương vào cuộc sống. Và Ngài mong mỏi chúng ta không được trở nên cớ cho người khác phải sa ngã vì mình: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúng ta sống ở trên thế gian này không phải chỉ sống một mình nhưng còn có mối tương quan với những người xung quanh vì vậy mà Chúa muốn chúng ta phải sống thật tình và hết mình để không nên cớ cho những người khác phải vấp phạm vì những yếu đuối và thiếu sót của ta. Để sống tốt mối tương quan này chúng ta rất cần đến ơn Chúa vì chúng ta còn nhiều lỗi lầm và hay vấp phạm đến những người khác. Lời Chúa luôn theo sát để nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy sống những điều Chúa đã dạy để được nên trọn lành như Chúa và hãy trở nên những công cụ để được Chúa sử dụng. Chúa dùng hình ảnh hạt muối để dạy chúng ta phải sống gắn bó với nhau, như những hạt muối để ướp cho mặn thì mỗi người chúng ta cũng phải trở nên hạt muối mà gắn kết tình liên đới với mọi người xung quanh: “Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau”. Bài học mà Chúa vẫn dạy và cần chúng ta phải thực thi mỗi ngày là bài học yêu thương, không phải tình yêu của con người mà phải yêu như Chúa đã yêu, tình yêu đó được thể hiện qua cuộc khổ nạn của Ngài để chúng ta đón nhận được nhiều ơn lành cho mình và cho những người thân yêu.

Lạy Chúa Giêsu xin giúp mỗi người chúng con biết sống tốt mỗi ngày để trở nên hoàn thiện con người mình hơn, biết dùng lời Chúa làm lương thực cho cuộc sống để mỗi ngày chúng con được Chúa yêu thương hơn. Xin ban nhiều ơn lành để cho chúng con sống và sống tốt hơn nữa làm chứng cho mọi người nhận biết Chúa và thực hành đời sống bác ái ngay trong chính đời sống hằng ngày cùa chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN