THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

0
52

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 20-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng, Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha Công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

SUY NIỆM

Mỗi người Kitô hữu thường kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Và chỉ có cầu nguyện mới giúp chúng ta mở lòng đón nhận những hồng ân mà Chúa ban tặng để sống tốt hơn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết cầu nguyện mỗi ngày để được nên một với Chúa, sống yêu thương và hiệp nhất với nhau để xây dựng cộng đoàn vững mạnh, bình an trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện có sức mạnh giúp mỗi người có thể thắng vượt mọi cám dỗ, khi vui hay buồn, khi thành công hay thất bại chúng ta vẫn nhờ đến lời cầu nguyện. Chúa Giêsu là gương mẫu về đời sống cẩu nguyện; Ngài cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, Ngài được chịu phép rửa lúc đó Ngài đã cầu nguyện và “Thánh Thần ngự xuống trên Ngài”. Và trong suốt hành trình rao giảng Ngài đã không ngừng cầu nguyện để danh Chúa Cha được cả sáng. Đặc biệt hơn là lời cầu nguyện của Chúa trên Thánh giá để xin tha tội cho người đã kết án Chúa: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (xc. Lc 23,34). Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dâng lời cầu nguyện với Chúa Cha để xin ơn hiệp nhất cho chúng ta: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”. Chúa biết rõ con người chúng ta yếu đuối, tội lỗi và dễ sa ngã, chúng ta cần đến Chúa để luôn được yêu thương che chở. Nhưng để được như vậy chúng ta phải biết chạy đến cùng Ngài để được soi sáng và hướng dẫn mỗi ngày giúp chúng ta sống yêu thương và hiệp nhất với nhau hơn. Trong đời sống cộng đoàn tình hiệp nhất rất cần thiết vì vậy mà Chúa đã tha thiết xin ơn hiệp nhất cho chúng ta. Tin Mừng Ga 15,5-6 nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo”. Điều quan trọng để sống hiệp nhất với mọi người là chúng ta phải đến với Chúa và ở lại trong Ngài, đặc biệt hơn nữa là phải có đời sống cầu nguyện.

Xã hội ngày nay đang phát triển mạnh thì lòng đạo đức của con người lại càng giảm, mọi người sống với nhau bằng vật chất hơn là tình thương. Vì vậy để xây dựng tình hiệp nhất như Chúa đã dạy mỗi người chúng ta phải từ bỏ của cải vật chất nhất là lối sống hưởng thụ. Chỉ có nơi Chúa chúng con mới tìm được hạnh phúc và bình an để sống yêu thương hết mọi người. Nghe những lời cầu nguyện tha thiết của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm nhận được niềm khao khát của Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống đoàn kết với nhau, không tranh chấp lừa dối nhưng luôn biết hy sinh phục vụ mọi người có như thế chúng ta mới xây dựng được một Giáo Hội và xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết để xin ơn hiệp nhất cho gia đình và Giáo Hội. Xin cho chúng con nhận ra niềm khao khát của Chúa để chúng con sống yêu thương nhiều hơn xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban ơn cho chúng con để chúng con sống yêu thương như Chúa đã dạy. Đặc biệt là trong tâm tình của Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin trái tim nhân hậu của Chúa luôn yêu thương ấp ủ chúng con để chúng con noi gương Ngài mà sống với mọi người bằng trái tim của Chúa là luôn biết cảm thông và chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN