THỨ NĂM TUẦN VI TN

0
38

Lời Chúa: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

SUY NIỆM

Mỗi người Kitô hữu khi đã chọn con đường theo Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc đón nhận những gian nan thử thách. Để vượt qua những thử thách đó chúng ta cần có đức tin vững mạnh và một tình yêu tha thiết vào Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta luôn xác tín một điều là chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa và tuyên xưng đức tin bằng những việc làm cụ thể hằng ngày để chúng ta xứng đáng là những chứng nhân của Chúa góp phần rao truyền đức tin cho mọi người.

Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng và làm nhiều phép lạ chữa lành cho nhiều người, vì thế mà có nhiều người đã đi theo Chúa, nhưng họ chưa nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ. Chúa biết điều đó và Ngài đã thử hỏi xem đám đông dân chúng cho Ngài là ai? Và quả thật, dưới con mắt của họ, Chúa được coi như là một vị ngôn sứ thời xưa, đó là: “Gioan Tẩy Giả hay Êlia” những vị ngôn sứ đã sống theo đường lối của Chúa và được Chúa chọn gọi. Nhân đây Chúa đưa ra câu hỏi cho chính các môn đệ của Ngài để thử thách niềm tin các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Một câu hỏi xem ra có vẻ không khó trả lời với các ông, vì chính Phêrô đã nhanh chóng trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”. Một câu trả lời cho ta thấy niềm tin mạnh mẽ vào Chúa và sẵn sàng theo Chúa trong hành trình của Ngài. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để luôn sống đức tin mạnh mẽ như thế nhưng chúng ta còn chưa dám dấn thân để sống đức tin một cách rõ nét nhất. Chúng ta mới chỉ tuyên xưng ngoài môi miệng, còn việc thực thi cụ thể chúng ta còn thiếu nhiều. Chúng ta chưa thể hiện được đời sống của Chúa ngay giữa thế gian này. Sau lời tuyên xưng mạnh mẽ đó, Chúa bắt đầu dẫn họ vào Cuộc Thương Khó để được chung hưởng hạnh phúc với Chúa: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”. Chỉ vừa mới đó thôi các ông được thấy vinh quang của Chúa và các ông sống trong sự vui mừng thì giờ đây khi nghe tiên báo cuộc thương khó các ông cảm thấy buồn và trách móc Chúa. Họ cứ nghĩ Ngài là một vị vua đầy oai phong lẫm liệt và họ được hưởng nhờ vinh quang đó, vì thế họ đã có thái độ đó để phản đối Chúa. Mặc dù tin nhận Ngài là Đấng Cứu Độ nhưng các ông vẫn chưa hiểu được sứ mạng của Chúa nên các ông đã bỏ Chúa một mình trên đường thập giá. Và sau khi chứng kiến cái chết của vị Vua uy quyền các Tông đồ đã nhiệt thành rao truyền và làm chứng cho Chúa ngay cả khi phải hy sinh đời sống. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào Cuộc khổ nạn của Chúa và sống đời chứng nhân. Chúng ta noi gương Chúa để luôn sẵn sàng đón nhận những đau khổ và phó thác cho Chúa để được hạnh phúc đích thật. Xin Chúa cho chúng ta luôn tin tưởng và xác tín mạnh mẽ vào Chúa để chúng ta dám dấn thân cách quảng đại và hy sinh phục vụ tha nhân cách tận tình nhất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể yêu mến, xin giúp chúng con dám hy sinh và dám sống để củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Và xin Ngài cũng ban ơn để chúng con có đủ sức rao truyền lời Yêu Thương của Chúa đến cho mọi người nhất là những người chưa được biết Chúa góp phần vào việc loan báo Tin Mừng trong xã hội hôm nay. Amen.

0 BÌNH LUẬN