THỨ NĂM TUẦN IV MC

0
42

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 31-47)

31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? “

SUY NIỆM

Yêu mến Chúa thể hiện qua việc gặp gỡ và đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đặc biệt hơn nữa, yêu mến Chúa còn thể hiện qua việc ăn ăn sám hối những lỗi lầm để trở về với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống tâm tình đó để chúng ta luôn chứng tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, đền đáp tình yêu cao cả mà Chúa đã trao ban trọn vẹn cho mỗi người chúng ta.

Chúa Giê-su đã cho những người Do-thái biết công việc mà Ngài thực hiện ở trần gian này là cứu độ tất cả mọi người và Ngài đến để thực thi Thánh Ý Chúa Cha. Nhưng Chúa Giê-su đã không tự giới thiệu về mình vì Ngài đã nói: “Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật”. Thiên Chúa đã sai các tiên tri, ngôn sứ tiên báo về Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su Ki-tô, trong đó có Gio-an Tẩy Giả. Và ông cũng là người cuối cùng trong Cựu Ước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Qua lời giới thiệu của Gio-an: “Đây là chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”(xc.Ga 1,19) mà chúng ta biết về Đấng cứu độ đã đến. Gio-an Tẩy Giả là Đấng trung gian làm chứng cho Chúa và chính ông là người dám làm chứng cho sự thật, dám chiến đấu bảo vệ sự thật. Mỗi người chúng ta có dám chấp nhận đau khổ như Thánh Gio-an để làm chứng cho sự thật không. Chúng ta được Chúa mời gọi để rao giảng về tình yêu thương và luôn nói sự thật nhất là trong xã hội hôm nay. Giữa cuộc sống ồn ào và náo động này chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những đam mê lừa lọc của thế gian, nhưng nếu thật sự vững tin vào Chúa thì chúng ta luôn can đảm nói lên sự thật để làm chứng cho Chúa không bị sa ngã trước những cám dỗ.

Chúa Giê-su còn chỉ cho chúng ta thấy Ngài được Chúa Cha sai đến và Ngài phát xuất từ Chúa Cha khi Ngài được chịu phép Thánh tẩy: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (xc.Mt 3,17). Chính Chúa Cha đã cho chúng ta thấy là Ngài đã sai con của Ngài đến để đền tội chúng ta. Đó là sứ vụ mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giê-su khi Ngài đến trần gian nhưng chúng ta đã không nhận ra để cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu độ này. Chúng ta thật là quá vô tâm khi từ chối tình yêu đó và còn vô tâm hơn nữa khi chúng ta phạm tội, không thực thi lời Chúa dạy. Chúa vẫn luôn hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta còn chúng ta lại từ chối đến với Chúa bằng nhiều cách. Xin Chúa giúp chúng ta biết siêng năng chạy đến với Chúa, kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, nhất là trong Mùa Chay Thánh này, để Chúa biến đổi chúng ta trở nên người mới trong Chúa biết sống yêu thương và đón nhận mọi người.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa mỗi ngày để chúng con dám sống vì Chúa và cho Chúa. Đặc biệt xin cho chúng con lòng hăng say nhiệt thành làm chứng chứng cho Chúa bằng đời sống hy sinh cầu nguyện để chúng con biết yêu mến và đón nhận nhau như chính Chúa đã đón nhận chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN