THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

0
34

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 31-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì trổi vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chịu chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật, Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Chúa Cha yêu mến Chúa Con, nên đã ban mọi sự trong tay Chúa Con. Ai tin vào Chúa Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Chúa Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã chịu chết và đã sống lại để minh chứng một tình yêu bao la. Và hơn thế nữa, Chúa còn là nhân chứng sống động nhất mà Chúa Cha đã sai đến trần gian này để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con biết nhìn đến sự hy sinh cao cả của Chúa để chúng con sống tin tưởng, phó thác và sẵn sàng trao ban tình thương cho mọi người như Chúa đã dạy chúng con.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa sai đến trần gian để dọn đường cho Đức Kitô; Ngài cũng làm mọi việc để giới thiệu Chúa cho mọi người. Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan đã nói: “Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì đã thấy đã nghe”. Thánh Gioan đã nói rõ Chúa từ trời mà đến và Ngài sẽ trở về trời khi Ngài được phục sinh trong vinh quang của Chúa Cha. Và Chúa Cha sẽ ban cho Ngài phần thưởng cao qúy nhất vì Ngài đã vâng lời để trở nên một của lễ vẹn toàn. Sứ mạng mà Chúa Cha trao cho Ngài là làm chứng về Chúa Cha để chúng con thấy được một tình yêu sâu thẳm nhiệm mầu của Thiên Chúa và Ngài khẳng định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”(xc.Ga,14,9a). Ngài chính là hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Tình yêu của Chúa vượt quá sức tưởng tượng của chúng con, vì Ngài đã yêu chúng con đến nỗi không tiếc hy sinh Con Một yêu dấu, và chính Chúa Giêsu cũng đã không tiếc hy sinh thân mình để trao ban sự sống cho chúng con. Quả thật, tình yêu của Chúa lớn lao vô cùng; chúng con cũng biết, cũng hiểu nhưng lại chưa sống được vì chúng con còn sống cho bản thân mà chưa sống cho người khác; chúng con chưa dám từ bỏ để chỉ tin và chọn theo Chúa suốt đời. Mỗi khi nhìn lên Thánh giá chúng con lại cảm nghiệm tình thương cao cả của Chúa và chúng con thấy mình thật quá tội lỗi, chúng con muốn làm một việc gì đó để đền đáp tình yêu Chúa nhưng khi trở về với cuộc sống hằng ngày chúng con lại sợ hãi chưa dám đón nhận những thánh giá mà Chúa gửi đến qua những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Chúng con nhận thấy đức tin của mình còn quá yếu kém. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng con: “Ai tin vào người Con thì được sống đời đời”. Chúng con chỉ tìm được hạnh phúc thật ở nơi Chúa và chỉ có Chúa mới giúp chúng con vững tin hơn và phó thác tất cả cho Chúa. Trên hành trình sống của chúng con đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn thử thách để tôi luyện đức tin nhưng chúng con tin tưởng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng con mà Ngài luôn đưa tay để nâng đỡ và che chở chúng con nếu mỗi người chúng con biết đến bên Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi ngày, sống gắn bó và kết hợp với Chúa để chúng con trở thành những chứng nhân đem Lời Chúa và trao ban tình thương Chúa cho tất cả mọi người có như vậy chúng con mới sống đẹp lòng Chúa và trở nên của lễ được Chúa đón nhận mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con biết yêu mến và đón nhận thập giá Chúa gửi đến để chúng con sống hy sinh phục vụ mọi người như Chúa. Và xin ban ơn để chúng con đủ sức thi hành những điều Chúa đã truyền dạy để sau này chúng con cũng được chung hưởng vinh quang phục sinh cùng với Chúa trên quê trời vĩnh cửu. Amen.

0 BÌNH LUẬN