THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

0
84

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 24: 35-48)

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc Người bẻ bánh như thế nào. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và phán: “Bình an cho các con. Này Thầy đây đừng sợ!” Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa Giêsu lại nói: “Tại sao các con lại bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây mà! Cứ chạm đến xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Các ông dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong, Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Rồi Người nói: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy với các con là: cần phải ứng nghiệm tất cả mọi lời đã ghi chép về Thầy trong sách Luật Môsê, trong các Sách Tiên tri và các Thánh Vịnh. Rồi Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, Rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, Còn các con, các con sẽ làm chứng về những điều ấy.

SUY NIỆM

Chúa Phục Sinh đem lại cho chúng con niềm vui và sự bình an. Và hơn thế nữa, Chúa sống lại giúp chúng con thêm vững tin sẽ có ngày chúng con cũng được sống lại với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con khi Mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa chúng con cố gắng sống trọn vẹn tình yêu mà Chúa trao tặng cho chúng con để sau khi từ giã cuộc sống này chúng con cũng được vui mừng hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước trời.

Bốn mươi ngày Chay Thánh là để chúng con thành tâm ăn năn sám hối và trở về với Chúa. Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng con hãy vui mừng để sống Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa, Mầu nhiệm của niềm vui và ơn cứu độ. Quả thật, Chúa đã chịu chết để chứng tỏ tình yêu của Ngài quá bao la; Ngài không tiếc hy sinh chính mạng sống để cứu chuộc chúng con. Và Ngài đã sống lại để cho chúng con thêm hy vọng là cũng sẽ được cùng sống với Chúa. Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại chúng con, vì sự thờ ơ lạnh nhạt và vô tâm mà chúng con đã đóng đinh Chúa trên Thánh Giá dù biết là Ngài không có tội lỗi gì. Sách Công vụ Tông đồ có nói: “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống” (xc.Cv 3,15). Vâng, chính chúng con đã kết án Chúa để Ngài phải chịu chết đau đớn trên thập giá và Ngài đã sống lại để dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay kể sau khi sống lại Chúa đã hiện ra với các môn đệ của Ngài để củng cố đức tin và ban cho các ông sự bình an: “Bình an cho anh em”. Vì sao mà Chúa lại ban bình an, vì khi Chúa chịu chết các môn đệ của Ngài rất lo sợ không dám ra đi làm chứng cho Chúa nhưng khi Chúa đến, Chúa đã đem bình an để các ông thêm mạnh dạn và hăng hái rao giảng Tin Mừng. Chúa đem bình an và ban thêm đức tin để các ông can đảm làm chứng rằng Chúa đã sống lại thật. Sau nhiều lần hiện ra với các môn đệ Chúa đã trao cho các ông sứ mạng: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội”. Công việc của Chúa ở trần gian đã hoàn thành, giờ đây là lời nhắn nhủ của Chúa để các Tông đồ tiếp tục công việc này. Chúa không còn ở trực tiếp với các môn đệ nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành để ban thêm sức mạnh cho các ông rao giảng lời của Ngài cho mọi người để được ơn cứu độ. Sứ mạng Chúa trao cho các Tông đồ cũng là sứ mạng của mỗi người chúng con hôm nay. Khi chúng con Mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh không chỉ có hình thức bên ngoài là vui mừng vì Chúa đã sống lại nhưng chúng con phải từ bỏ tội lỗi và những tính hư nết xấu để cùng phục sinh với Chúa; con người chúng con cũng phải biến đổi để trở nên giống Chúa hơn có như vậy chúng con mới thực hiện tốt sứ mạng mà Chúa trao cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con trong Mùa Phục Sinh này chúng con được biến đổi để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn và để cho niềm vui này ở mãi trong chúng con để chúng con cũng biết đem niềm vui đến cho những người đang cùng sống với chúng con, nhờ đó chúng con mới là những nhân chứng sống động của Chúa ngay giữa thế gian này.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con sự bình an và ơn biến đổi để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa hơn. Xin giúp chúng con sống Mầu nhiệm Phục Sinh cho trọn vẹn để niềm vui đó ở mãi trong chúng con giúp chúng con sống trọn đời dâng hiến để mãi mãi thuộc về Chúa và theo Chúa đến cùng. Amen.

0 BÌNH LUẬN