THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

0
36

Lời Chúa: Lc 2, 22-35

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa. Ðược Thần Khí run rủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.”

SUY NIỆM

Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ. Và chính Mầu Nhiệm giáng sinh này đem lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an. Xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận ơn lành từ Chúa Giêsu Hài Đồng để chúng ta cũng biết chia sẻ và trao ban ơn cứu độ cho những người xung quanh.

Chúa Giêsu giáng sinh làm người như chúng ta vì thế mà Ngài cũng được làm mọi nghi lễ của người Do- thái như những trẻ thơ khác. Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa được dâng trong Đền thờ, khi đã đến ngày thanh tẩy Đức Maria và Thánh Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là cùa Thánh, dâng cho Chúa”. Hài Nhi đã được dâng cho Chúa và Ngài đã chính thức trở thành con Thiên Chúa theo đúng luật của người Do-thái. Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội chúng ta cũng được trở nên con Thiên Chúa, được nhận lãnh mọi ơn lành của Chúa nhưng chúng ta đã đền đáp ơn đó ra sao?. Chúng ta chưa sống đúng với ơn Thiên Chúa ban qua Bí tích Rửa tội. Vì vậy qua mỗi ngày sống chúng ta cần ý thức hơn để cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã ban và sống tốt hơn sứ vụ mà Chúa đã đặt để cho mỗi người.

Việc gặp gỡ Hài Nhi là một ơn phúc mà Chúa đã dành sẵn cho những ai thật sự tin vào Chúa. Qua bài Tin Mừng hôm nay ông Simeon là người diễm phúc vì ông đã được Chúa Mặc khải cho về Đấng Cứu Thế và ông đã lên Đền thờ đề gặp gỡ Chúa. Khi gặp thấy Hài Nhi ông đã ẵm Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa: “Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho môn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại là vinh quang của Israel dân Ngài”. Niềm mong mỏi được gặp Đấng Cứu Thế của ông đã được thực hiện và ông đã sẵn sàng để trở về với Chúa khi đã nhận lãnh được hồng ân của Chúa. Tình yêu của ông Simeon thật mạnh ông cũng đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa lớn lao như thế nào để ông chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đã được Chúa ngự vào lòng qua việc rước lễ mỗi ngày nhưng chúng ta còn chưa biến đổi con người của mình để xứng đáng đón rước chính Chúa. Thật là một thiếu sót khi chúng ta được chính con Thiên Chúa ngự trong lòng nhưng chúng ta lại sống thờ ơ và không đón nhận những ơn lành của Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy dõi bước theo ánh sáng là chính Đức Kitô để chúng ta lãnh nhận Hồng Ân của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn đến với Chúa để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ từ chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Giáng sinh, xin Chúa ban cho chúng con mọi ơn phúc để chúng con xứng đáng đón nhận tình yêu của Chúa. Và qua việc đón nhận này chúng con cũng biết chia sẻ với những người đang sống bên cạnh chúng con. Xin giúp chúng con luôn sống tín thác vào Chúa để không bao giờ chúng con từ chối Chúa là con đường dẫn chúng con về sự sống vĩnh cửu. Amen.

0 BÌNH LUẬN