THỨ HAI TUẦN XXIV TN

0
48

 LỜI CHÚA: Lc 7,1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Hđến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tuy nhiên, tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

 SUY NIỆM

Có truyền thuyết kể rằng: triều hoàng đế Tibêriô, có một người cha tốt lành kia có hai người con trai. Một đi chinh chiến ở xa. Một ở nhà làm thi sĩ.

Một đêm kia, thiên thần báo mộng cho ông biết rằng: lời của một trong hai người con của ông sẽ được mọi người trên khắp thế giới thuộc mọi thế hệ biết đến và nhắc tới mãi mãi. Nghe vậy, ông rất tự hào, sung sướng.

Sau khi chết, gặp lại vị thiên thần, người cha ấy hỏi ngay: Ngài có thể cho tôi thấy điều trong giấc mơ không? Thiên thần cho ông thấy tương lai. Ông thấy mình đứng giữa biển người.  Ai nấy đồng thanh cất lên những thứ tiếng rất lạ. Thiên Thần nhìn ông:

–  Những lời mà ông vừa nghe lúc nãy là lời của đứa con trong quân đội của ông.

 Ông ta ngạc nhiên. Thiên thần giải thích:

–  Đứa con của ông nhận lệnh đến Do thái và được thăng chức đại đội trưởng. Ngày kia, người nô lệ của anh bị bệnh nặng. Anh tìm gặp một vị có tiếng là thánh thiện và có khả năng chữa bệnh. Người ấy sẵn sàng đến chữa. Nhưng khi Người gần đến nhà, anh lại nhờ người đến thưa: Lạy Thầy, tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh”. Đó là những lời mà lúc nãy ông nghe đám đông cứ lặp đi lặp lại. Và đó cũng là những lời chúng ta nghe trong Lời Chúa hôm nay.

Thật vậy, ngày nay, lời ấy được hô vang trên khắp thế giới trong mỗi Thánh Lễ: “Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Lời ấy thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào lời quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời xuất phát từ lòng tin vững chắc và khiêm tốn của viên sĩ quan Rôma.

Niềm tin vững chắc và hợp lí của viên sĩ quan rút ra từ kinh nghiệm của lời nói trong thực tế “tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tuy nhiên, tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”. Từ thực tế lời mệnh lệnh đầy quyền uy ấy, bằng lí trí của mình, ông tin tưởng mạnh mẽ vào Lời có uy quyền siêu vượt của Chúa Giê-su: “xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh“. Ông đã làm cho Chúa Giê-su ngạc nhiên: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Chúa Giê-su ngạc nhiên vì lòng tin mạnh mẽ của của ông, trong khi nhiều người Do Thái, đặc biệt là những kinh sư và biệt phái không tin Ngài. Ngài cũng ngạc nhiên bởi thái độ khiêm tốn của ông: một sĩ quan cao cấp lại hạ mình đến xin xỏ một người dân bị đô hộ với thái độ hết sức khiêm nhường: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy”. Như vậy, từ lời ra lệnh cho cấp dưới mà viên sĩ quan đầy khiêm tốn ấy có lòng tin mạnh mẽ vào sức mạnh của lời Chúa. Vì vậy, từ kinh nghiệm sức mạnh lời nói của chính mình, sẽ giúp chúng ta vững tin hơn vào sức mạnh của Lời Chúa.

Trước hết, trong mối quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội, chúng ta đều có kinh nghiệm về sức mạnh của lời nói. Một lời nói ra có thể trở nên động lực làm người ta ham sống và sống ngày một tốt hơn. Một lời nói khích lệ, động viên, an ủi vực dậy cả tâm hồn đang thất vọng, giúp họ lấy lại niềm tin yêu cuộc sống. Lời chửi rủa, khích bác, mỉa mai, châm chọc khiến người ta trở nên tự ti, mặc cảm, đánh mất niềm lạc quan yêu đời, sống trong buồn tủi và cuộc sống mỗi ngày một tệ hơn. Trong xã hội, một lời xây dựng chân tình làm cho cả cộng đoàn phát triển lớn mạnh. Lời ghen ghét, ác ý làm cho cả tập thể chia rẽ mất  bình an v.v… Ở Trung Quốc, thời tam quốc, Vương Lãng hộc máu chết tại chỗ bởi lời của Gia Cát Lượng. Lời con người có sức mạnh quá ghê gớm đấy chứ? Vậy thì lời Đức Giê-su, Ngôi Lời Thiên Chúa, Lời đã từng sáng tạo vũ trụ vạn vật có sức mạnh dường bao?

Lời Chúa Giê-su có sức mạnh vô cùng kì diệu. Lời Ngài chế ngự thiên nhiên. Lời Ngài Chữa lành thể xác: Ngài chỉ phán một lời thì người đầy tớ của viên đại sĩ quan lành bệnh, người mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, người câm nói được v.v… Lời Ngài chữa lành tinh thần: Ngài nâng đỡ người vác gánh nặng nề, xoa dịu người thất vọng, an ủi người ưu phiền, tha thứ cho người tội lỗi v.v… Lời Ngài mang lại sự sống: Ngài phục hồi sự sống cho con trai bà góa thành naim, con gái của ông trưởng hội đường và anh Lazarô ở Bêtania – xác đã thối rữa trong mồ bốn ngày. Thật kì diệu! Còn kì diệu hơn nữa, Lời Chúa Giê-su mang lại sự sống trường sinh cho chúng ta, như lời tuyên xưng đầy xác tín của Thánh Phêrô:“Thưa Thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68)

Vậy nên, bằng lí trí, qua kinh nghiệm về sức ảnh hưởng ghê gớm của lời nói trong cuộc sống, mong rằng chúng ta vững tin hơn vào Lời quyền năng Chúa, Lời có quyền năng trên thiên nhiên, bệnh tật xác hồn và mang lại sự sống đời này cũng như đời sau.

Mong sao, Lời Chúa cư ngụ trong lời của chúng ta. Giúp chúng ta luôn nói những lời có khả năng chữa lành, mang lại bình an và hạnh phúc. Giúp chúng ta luôn nói những lời sự thật, yêu thương và tha thứ. Từ đó, chúng ta sẽ là chứng nhân cho Lời Hằng Sống giữa môt thời đại đầy dẫy lời dối trá, ghen ghét, hận thù này.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng chỉ phán một lời thì linh hồn chúng con được lành mạnh. Xin Chúa  thêm  ơn đức tin cho chúng con để chúng con vững tin vào Lời Chúa  – Lời mang lại sự sống đời đời. Xin ban ơn giúp sức, để chúng con  sống Lời Chúa và rao truyền Lời  Chúa -cho thế giới hôm nay, để tất cđều được cứu rỗi. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng! Xin giúp chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN