THỨ HAI TUẦN IV TN

0
17

LỜI CHÚA : Mc 5,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy.

Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng.

Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

SUY NIỆM

Giáo lý công giáo dạy ta biết rằng: Ma quỷ là loài Thiên Thần. Nhưng vì không vâng phục Thiên Chúa nên đã bị phạt thành Satan hay Ma quỷ. Một Thiên Thần đã sa ngã để trở thành quỷ Satan và kéo theo các Thiên Thần khác nổi lên chống lại Thiên Chúa và không hề ăn năn xin tha thứ để vĩnh viễn là những kẻ phản loạn, muốn lôi kéo con người đi theo chúng để chống lại Thiên Chúa là tình yêu, công minh và thánh thiện..( x. SGLGHCG số 391-394). Vì thế Satan hay ma quỷ được mệnh danh là “kẻ chống đối”. Do không tài nào chống đối lại Thiên Chúa quyền năng và ganh ghét với con người-hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên ma quỷ quay sang hãm hại con người. Lời Chúa hôm nay cho thấy, tại vùng đất dân ngoại Ghê-ra-sa, đạo binh ma quỷ đang thống trị và dùng mọi thủ đoạn để hãm hại con người.

Thật vậy, một đạo binh ma quỷ đông đảo hè nhau hãm hại một con người, như Marcô đã mô tả: “anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy”. Ma quỷ biết Đức Giê-su là Con Thiên Chúa và chúng cũng thừa biết sự xuất hiện của Ngài là một mối đe dọa cực hình đối với chúng. Cho nên, mượn xác anh thanh niên, chúng “sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Vốn yêu thương con người, Đức Giêsu không thể bỏ mặc con người bị trói buộc trong xiềng xích của ma quỷ, nên Ngài ra lệnh cho chúng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Chúng quỷ quyệt nài xin Đức Giêsu cho chúng nhập vào bầy heo. Ngài thừa biết Chúng sẽ làm chết đuối 2000 con heo để gây thiệt hại cho dân làng, để dân làng mời Chúa Giê-su đi khỏi, để chúng tiếp tục làm hại dân làng, nhưng Ngài vẫn cho phép. Tại sao vậy?

Đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi lẽ, Khi thấy đàn heo lao xuống biển, thì chắc chắn những người chăn heo hoảng sợ “chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại”, với mục đích là thoát được trách nhiệm với đàn heo khổng lồ mà họ chăn giữ. Nhưng cũng nhờ đó mà rất nhiều người được chứng kiến phép lạ “Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giê-su, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng”. Họ kinh hoàng vì đã chứng kiến phép lạ. Khi nghe kể lại phép lạ, tùy vì thiệt hại trước mắt họ liền xin Chúa Giê-su rời khỏi ranh giới họ”, nhưng bù lại, Ngài đã lôi kéo được sự chú ý cho đông đảo quần chúng và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho họ. Như vậy là Ngài đã khôn ngoan chuẩn bị một thửa đất màu mỡ cho hạt giống Đức Tin sau này. Và người đầu tiên Ngài sai đi chính anh thanh niên bị quỷ ám: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Và lẽ đương nhiên là “Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục”. Vậy đó, không có việc gì xảy ra ngoài dự liệu khôn ngoan của Thiên chúa chúng ta “Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực Chúa vô biên, trí tuệ Chúa  khôn lường” (phần xướng đáp kinh phụng vụ). Ma quỷ cũng không ngoài tầm kiểm soát của Ngài. Vậy tại sao Ngài lại để chúng cám dỗ con người.

Thiên Chúa, Đấng trọn tốt trọn lành, Ngài luôn tôn trọng sự lựa chọn tự do của các thụ tạo hữu hình và vô hình, Ngài có thể tạo ra sự tốt lành từ chính sự gian ác. Nếu xảy sự dữ thì sớm muộn gì Ngài cũng sẽ rút ra điều tốt đẹp từ sự dữ đó. Sự cám dỗ cũng vậy, nếu gây ra tội ác, nếu phá hủy kế hoạch tốt lành của Thiên Chúa thì từ sự dữ ấy, với quyền năng và sự khôn ngoan, Thiên Chúa sẽ dự liệu kế hoạch lành thánh khác siêu vượt hơn. Quả thật, không có cám dỗ thì làm sao có tội nguyên tổ, làm sao có lịch sử cứu độ, chẳng vậy mà trong đêm vọng phục sinh, Hội Thánh thường nói về tội lỗi của Ađam như sau: “Ôi tội Ađam! Ôi tội hồng phúc vì nhờ ngươi chúng ta có Đấng Cứu thế” (Bài ca Exsultet) và làm sao chúng ta nhận biết được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng thế, nếu không có chước cám dỗ thì thì làm sao có sự lựa chọn tốt xấu. Không có ý chí tự do trong lựa chọn tốt xấu thì làm gì có việc lành việc dữ, việc thiện việc ác và làm gì có tội có phúc, có thiên đàng hỏa ngục (có hỏa ngục cũng là do sự lựa chọn có ý chí tự do của tổng lãnh thiên thần Luxife, các thiên thần phản nghịch và những người chọn theo ma quỷ, từ chối Thiên Chúa). Vả lại, nhờ cám dỗ chúng ta sẽ khiêm tốn nhận ra sự hư vô của mình, nhận ra quyền năng, tình yêu, lòng thương xót của Chúa và kiên tâm theo Ngài đến hơi thở cuối cùng. Nếu chúng ta trung kiên lựa chọn theo Chúa đến cùng thì sẽ không bao giờ sa hỏa ngục. Nếu chúng ta sống thánh thiện trong ơn nghĩa Chúa cho đến hơi thở cuối cùng  thì sẽ khiến ma quỷ khiếp sợ tháo lui, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chẳng hạn. Cha Gabriele Amorth, linh mục thuộc tu hội Thánh Phaolô, chuyên gia trừ quỷ của Giáo Phận Rome, nước Ý, đã từng thực hiện 70.000 vụ trừ quỷ nói rằng: trong những năm gần đây Thánh Giáo hoàng John Paul II là vị đã can thiệp cách đặc biệt mạnh mẽ cho cha trong việc trừ quỷ. Cha Amorth nói: “Nhiều lần tôi đã yêu cầu ma quỷ trả lời câu hỏi: Tại sao các người lại sợ hãi Đức Giáo Hoàng John Paul II như thế? Và tôi đã có được hai câu trả lời khác nhau, cả hai đều thú vị. Câu trả lời thứ nhất là: ‘Bởi vì ông ấy (Đức John Paul) phá vỡ kế hoạch của ta… Câu trả lời kế tiếp mà ma quỷ đã nói cho tôi nghe là:” Bởi vì ông ấy (Đức John Paul II) kéo rất nhiều người trẻ ra khỏi bàn tay của ta”. Cho nên, với lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng, sự quan phòng khôn ngoan, tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng ta hãy yên tâm. Vì nếu Ma quỷ được phép cám dỗ chúng ta thì Thiên Chúa sẽ ban ơn thêm sức để chúng ta có đủ sức chống lại những cơn cám dỗ ấy. Không khi nào Chúa để con người phải chịu những cơn cám dỗ quá sức mình chịu đựng của mình “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng. (1Cr 10, 13). Do vậy, hãy khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa, chúng ta sẽ  chiến thắng “kẻ kiêu ngạo”, và được hưởng phần thưởng chiến thắng như Đức Giê-su, Mẹ Maria và các Thánh trên trời vậy.

Mong sao Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tin tưởng phó thác và cậy dựa vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa để chiến thắng ma quỷ. Mong rằng chúng ta luôn tỉnh thức, cầu nguyện và đề phòng không để sa chước cám dỗ của ma quỷ. Nếu có sa chước cám dỗ thì chúng ta cũng biết khiêm tốn ăn năn quay về với lòng thương xót của Chúa. Đó cũng là chiến thắng oanh liệt của chúng ta trước “kẻ kiêu ngạo”.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, bản tính loài người chúng con vốn yếu đuối, lại thêm gương xấu của thế gian, của môi trường xã hội nên rất dễ bị ma quỷ cám dỗ lôi kéo vào con đường tội lỗi. Nguyện xin Chúa thương xót chúng con. Xin Mẹ Maria và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  gìn giữ, che chở và cầu bầu cho chúng con.  Amen.

0 BÌNH LUẬN