THỨ HAI TUẦN IV PS

0
25

LỜI CHÚA: Ga 10,1 – 10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta bảo thật các ngươi: ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy gọi đích danh từng con chiên của mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy, chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Ta bảo thật các ngươi : Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua cửa mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Suy niệm

“Tôi muốn hỏi các bạn: Tại sao Giáo Hoàng lại dùng gậy? … Tôi nghĩ các bạn sẽ trả lời: Bởi vì ngài già rồi? Thay vào đó, câu trả lời đúng là thế này: Bởi vì ngài là một “mục tử!” Chăn chiên thì cần dùng một cây gậy để hỗ trợ cho mình và cũng sử dụng nó để duy trì trật tự trong đàn chiên của mình” (Đức Gioan Phaolô II, 1998). Như vậy, cây gậy trên tay Đức Giáo Hoàng hay các Đức Giám Mục  có ý nói các ngài là mục tử chăn dắt, hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su, đến với cánh cửa thiên đàng, cửa chuồng chiên. Đó là hình ảnh ẩn dụ về Chúa Giê-su trong Lời Chúa hôm nay.

Đúng như Ngài nói: “Ta là cửa, ai qua cửa mà vào, thì sẽ được cứu rỗi”. Vào cánh cửa ấy, chúng ta được chăm sóc bởi các mục tử được chính Ngài tuyển chọn, thánh hiến và sai đến với chúng ta “những ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy”. Chính các vị thay mặt Chúa Giê-su để dẫn chúng ta đi ‘Kẻ ấy gọi đích danh từng con chiên của mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy”. Các vị sẽ dẫn chúng ta đến hưởng sự sống mà Chúa Giê-su ban cho các vị và cho mỗi người chúng ta Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”. Như vậy, người công giáo chúng ta thật hạnh phúc vì được sống trong một đoàn chiên của Chúa Giê-su, dưới sự coi sóc của những vị đại diện của Ngài là Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục và các Linh Mục.

Nhờ các vị, chúng ta được chăn dắt trong “đồng cỏ xanh tươi” của Hội Thánh và được hưởng những của ăn thiêng liêng mang lại sự sống đời đời là Lời Chúa, Thánh Lễ và các Bí tích. Vì vậy, trong tâm tình biết ơn chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các vị chủ chăn của chúng ta, cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo xứ, giáo phận và Giáo Hội toàn cầu. Cầu nguyện cho những người có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục, đào tạo chúng ta. Cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi thánh hiến, để có thêm nhiều vị mục tử nhân lành như Chúa Giê-su. Các vị sẽ được sai đến với những con chiên lạc đàn đang đói khát lương thực tinh thần, đói khát tình yêu vì chưa chịu trở về với cánh cửa Giê-su; hay những con chiên khác chưa chấp nhận bước qua, hoặc chưa tìm ra cánh cửa sự sống ấy.

Mong sao Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận thức được tình yêu Chúa dành cho chúng ta qua những người có trách nhiệm nuôi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau. Nhờ đó, chúng ta sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban bằng một cuộc sống triển nở trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến và bằng đời sống yêu thương bác ái và sẵn sàng cộng tác trong công cuộc truyền giáo

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa! Chúa đã ban cho chúng con những mục tử tốt lành để dưỡng dục, dẫn dắt và chỉ đường cho chúng con đi đến đồng cỏ đích thực là Quê Trời vĩnh phúc. Xin Chúa tiếp tục sai nhiều mục tử những bầy chiên bơ vơ không được chăn dắt, đến với nhân loại đang sa đọa trong nền văn minh sự chết này. Amen.

0 BÌNH LUẬN