THỨ HAI TUẦN IV MV

0
36

LỜI CHÚA: LC 1,5 – 25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth.

Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì.

Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương.

Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương.

Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án.

Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi.

Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan.

Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra.

Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.

Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị.

Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?”

Thiên Thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy.

Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.

Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh.

Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh.

Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm.

Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.

Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.

Trẻ này rồi sẽ thế nào đây?

SUY NIỆM

Trong thời cựu ước, ngoài việc loan báo về Đấng Cứu thế, các ngôn sứ còn loan báo về Gioan Tẩy Giả. I-sai-a tiên báo ông như một vị Tiền Hô của Chúa “Có tiếng hô từ nơi hoang địa: hãy dọn sẵn con đường…sửa lối cho thẳng để Ngài đi…đường lồi lõm phải san cho phẳng”. ( Is 40,3- 5). Còn Ngôn sứ Malakia tiên báo ông như vị sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến để làm lòng cha ông quay về với con cháu” (Ml 3,1- 24). Và trong Lời Chúa hôm nay, Thiên thần Gaprien tiên báo lần nữa qua biến cố truyền tin cho ông Da-ca-ri-a.

Biến cố truyền tin xảy ra trong cung thánh, khi Da-ca-ri-a đang cầu nguyện trong lúc dâng hương trong cung thánh, Sứ Thần Ga-ri-en hiện ra với ông: “Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gio-an….trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa… tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ” và Ngài loan báo sứ mạng của Gioan là “đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa …sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia… dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”. Như vậy, sứ mạng của Gioan là tẩy giả là dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

Gioan đã sống đúng vai trò “kẻ dọn đường” của Đấng Cứu Thế. Ông khẳng định “tôi là tiếng hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để  Đức Chúa đi“; “Tôi đây không phải là Đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt Ngài” ( Ga 3,28) và “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ xuống” (Ga 3,30). Thánh Gioan đã hoàn tất sứ mạng dọn đường một cách hoàn hảo: Ông dọn đường, Chúa Giê-su là con Đường. Ông là “tiếng kêu” mời gọi mọi dọn lòng đón nhận Chân Lý, Chúa Giê-su chính là Chân Lý. Ông làm phép rửa thống hối, Chúa Giê-su thực thi  phép rửa tha tội Nguyên Tổ. Có lẽ vì thế mà Chúa Giê- su khẳng định ông là cao trọng nhất thế giới từ Adam đến thời của Ngài “ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11, 11a).

Thế nên, trong tuần cuối của Mùa Vọng này, khi suy niệm về Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy hưởng ứng lời mời gọi của ông, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh. Chúng ta chúng hãy noi gương ông, sống đúng vai trò là “kẻ dọn đường” cho Chúa Cứu Thế đến. Vì vậy, Chúng ta không chỉ làm hang đá máng cỏ thật lộng lẫy để Chúa Hài Nhi nằm mà còn phải lo trang hoàng hang đá máng cỏ ở trong tâm hồn để sẵn sàng mừng Lễ Giáng Sinh. Và nhất là Chúng ta hãy dọn mình chuẩn bị cho thật xứng đáng hết sức có thể mỗi khi rước Mình Thánh Chúa. Mong sao Lời Chúa Thanh Tẩy tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta chuẩn bị thật tốt cho lễ Giáng Sinh năm nay.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xưa Chúa đã dùng Thánh Gio-an để dọn đường cho Chúa đến lần thứ nhất. Nay xin Chúa cũng giúp chúng con sống tốt ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận qua bí tích Rửa Tội theo bậc sống của mình, để làm chứng cho tình yêu Nhập Thể của Chúa, nhằm dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai. Amen. 

0 BÌNH LUẬN