THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

0
56

LỜI CHÚA: Ga 3,1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

SUY NIỆM

 Vua thánh Louis IX nói về ngày hạnh phúc được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội như sau: “Tôi thích nhà nguyện nhỏ, nơi tôi chịu Phép Rửa Tội hơn nhà thờ lớn thành Reims nơi tôi được phong vua, bởi vì nơi nhà nguyện nhỏ kia, tôi được phúc trở nên con cái của Chúa, một vinh dự lớn lao hơn bậc vua chúa. Trong Lời Chúa hôm nay, ông Nicôđêmo cũng nhận được một vinh dự lớn lao là được Chúa Giê su mạc khải về  Bí Tích Rửa Tội.

Nicôđêmô, thủ lãnh người Do Thái, có địa vị, có học thức cao và là thành phần trong công nghị, được mọi người kính nể. Nghe những lời giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, ông cảm phục, tin nhận Chúa Giêsu là tôn sư đến từ Thiên Chúa. Ông kín đáo tìm đến Chúa Giêsu với niềm xác tín “không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Trước thiện chí ấy, Chúa Giêsu đã mạc khải cho ông cách thức để vào nước trời “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđimô không hiểu từ “tái sinh” một cách ngây ngô “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”. Và đây, Chúa khẳng định cách mạnh mẽ với ông về một cuộc tái sinh thiêng liêng “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa”. Đó là sự sinh lại “bởi trời”, một sự tái sinh mới bởi “nước và Thánh Thần”, một cuộc tái sinh âm thầm vô hình nhưng lại có sức biến đổi hiệu qủa. Người ta chỉ có thể thấy được hiệu quả chứ không thể giải thích được “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió tđâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”. Đó là hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần nơi những người được tái sinh nhờ Bí Tích Rửa Tội.

Chúng ta là những người đã được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa Tội. Khi lãnh nhận bí tích ấy, chúng ta được nhận chìm trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Nhờ đó, chúng ta được tái sinh trở thành con người mới, được tha thứ tội lỗi, được làm Con Chúa, được gia nhập vào Hội Thánh, thật là một vinh dự lớn lao. Vì vậy, trong niềm vui Phục Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta ý thức gìn giữ , phát huy ơn trọng đại làm con Chúa trong sự sống mới bởi nước và Thánh Thần. Vậy, chúng ta hãy nhớ lại lời tuyên hứa và tuyên tín trước mặt Hội Thánh khi chịu phép Rửa Tội.

Chúng ta hứa từ bỏ tội lỗi, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa; từ bỏ những quyến rũ bất chính, để khỏi làm nô lệ tội lỗi; từ bỏ ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi. Chúng ta đã tuyên xưng Đức Tin vào một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất; Tin Ðức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đã sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết, và đang ngự bên hữu Chúa Cha;Tin Ðức Chúa Thánh Thần, Tin Hội Thánh thông công, tin phép tha tội, Tin xác loài người sẽ sống lại, và sự sống đời đời. Ðó là Ðức Tin của chúng ta, đó là Ðức Tin của Hội Thánh. Vậy, Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng Ðức Tin ấy trong Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tuân giữ những điều đã hứa cùng Ngài trước mặt Hội Thánh.

Mong sao Lời Chúa đốt nóng lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng ta, để chúng ta biết quý trọng những ơn lành Chúa ban trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Nhờ đó, chúng ta biết từ bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu, gìn giữ tâm hồn trong trắng, để sống xứng đáng là con cái Chúa và trở nên ánh sáng  chiếu soi thế gian bằng ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài đổi mới, để Ngài hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa  trong cùng một Đức Tin, cùng một Phép Rửa và cùng một Cha trên Trời. Amen.

0 BÌNH LUẬN