THỨ HAI TUẦN 32TN/C

0
45

LỜI CHÚA: LC 17,1-6

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!

Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó .

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con .” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

 SUY NIỆM

Truyện kể rằng: một triết gia nọ, ông đốt đèn đi ra phố. Mọi người lấy làm lạ hỏi:

            – Ông đang làm gì thế?

            – Tôi đi tìm con người – triết gia trả lời.

Câu trả lời như mũi tên xuyên thẳng vào lương tâm con người thời đại này. Thời mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là văn minh sự chết. Dịp tội thì đầy dẫy. Tội lỗi thì ngập tràn. Chúng phá hủy lương tâm, đức tin và luân lí con người. Cho nên, thời đại này rất cần lòng Chúa Thương Xót. Tín thác vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa sẽ giúp con người biết thông cảm tha lỗi và tránh gây cớ vấp phạm cho nhau. Thiết nghĩ, đó là những điều Chúa muốn dạy chúng ta qua lời của Ngài hôm nay.

Trước hết về dịp tội. Chúa Giê-su cảnh báo nghiêm khắc: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!. Tại sao Chúa Giê-su lại lên án nặng nề những kẻ gây cớ vấp phạm như thế? Giáo lí Hội Thánh Công Giáo dạy: “Gương xấu là thái độ hoặc cử chỉ khuyến khích người khác làm sự dữ. Người làm gương xấu trở thành kẻ cám dỗ người khác phá hoại nhân đức và sự ngay chính. Kẻ làm gương xấu cũng có thể lôi kéo anh em mình vào sự chết về mặt tinh thần. Như thế, gương xấu là một lỗi phạm nghiêm trọng nếu cố ý có hành động lôi kéo người khác phạm lỗi nặng” (số 2284). Như vậy, làm gương mù, gương xấu đồng nghĩa với việc làm tay sai đắc lực cho ma quỉ để cám dỗ người khác đi vào con đường tội lỗi và trở thành thù nghịch với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tỉnh thức, kẻo vô tình hay hữu ý trở thành “quỷ” thì khốn.

Tiếp đến, Chúa dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau. Đó như là lệnh truyền mà Chúa  buộc chúng ta “phải tha”. Sống trên đời, ai trong chúng ta lại không bị một ai đó gây tổn thương hoặc có những cử chỉ khiếm nhã, khiến cho chúng ta phải đau buồn khổ sở? Ai trong chúng ta là không từng bị người khác xúc phạm, gây tổn hại vật chất lẫn tinh thần? Phản ứng tự nhiên của chúng ta là tức giận, oán hận và muốn trả đũa, báo thù, nên việc tha thứ quả là vô cùng khó khăn. Thế mà Chúa lại dạy: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó”. Làm sao có thể sống Lời Chúa đây? Khó quá…! Hãy nhớ lại dụ ngôn ” tên đầy tớ không biết thương xót”. Thiên Chúa tha thứ cho ta những món nợ khổng lồ nên chúng ta cũng phải thương xót tha thứ cho nhau. Hãy cảm nghiệm niềm hạnh phúc được Chúa tẩy sạch tội lỗi và cứu ta khỏi chết đời đời, thì tha thứ sẽ trở thành niềm vui cho ta.

Cuối cùng về lòng tin. Đức tin ngày càng bị chủ nghĩa thực dụng chèn ép. Vì vậy, như các tông đồ ngày xưa, chúng ta nài xin Chúa: “thưa Thầy xin thêm lòng tin cho chúng con”. Hãy tin cậy phó thác vào quyền năng của Đấng Không Có Gì Là Không Thể, ngay cả việc sống lại từ cõi chết. Chỉ với niềm tin bằng “hạt cải” vào quyền năng biến đổi, thương xót, và thứ của Chúa thôi, tất cả núi khó khăn cản trở chúng ta thể hiện lòng thương xót tha nhân sẽ được dời xuống biển như “cây dâu”. Vấn đề là chúng ta có tín thác vào Chúa hay không? Đức Cha cố G.B Bùi Tuần trong thánh lễ kỉ niệm 41 năm Giám Mục đã chia sẻ: “Được Chúa giải cứu và được Chúa thứ tha, kinh nghiệm quý báu đó của tôi cho phép tôi gởi tới anh chị em, bất cứ trong tình trạng nào và bất cứ ở bậc sống nào, lời khuyên vắn tắt sau đây: Hãy tin ở Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Hãy phó thác tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, bằng cầu nguyện và tỉnh thức, hết sức lo cho phần rỗi linh hồn, và phải phấn đấu không ngừng”. Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót chúng ta trước và mời gọi chúng ta tín thác vào đó để cảm nghiệm và thể hiện lòng thương xót với nhau, hầu đạt tới hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau “một đức tin nhỏ sẽ đưa linh hồn bạn vào thiên đàng; một đức tin lớn sẽ đưa thiên đàng vào linh hồn bạn”  (H. Spurgeon).

Mong sao lời Chúa chiếu soi vào tận sâu thẳm cõi lòng chúng ta, giúp chúng ta vững tin và cảm nghiệm tình yêu cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa giữa thời đại này bằng yêu thương, tha thứ và tránh xa mọi dịp tội cho mình và mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thêm thêm lòng tin cho chúng con và giúp chúng con hiệp nhất với nhau để xây dựng nền văn minh tình thương, văn minh sự sống.

0 BÌNH LUẬN