THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

0
53

LỜI CHÚA: Ga 1,19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?”

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

SUY NIỆM

Cha Anthony de Mello kể câu chuyện sau: có một cuộc bắt đạo tàn khốc xảy ra, ba cột trụ tôn giáo – Kinh Thánh, Phụng Tự và Bác ÁI lo lắng đến trước mặt Chúa trình bày nỗi sợ rằng: một khi tôn giáo bị quét sạch, thì cả ba cũng chẳng còn.

“Đừng lo” – Chúa nói – “Ta đã có kế hoạch gửi một Đấng xuống trần gian. Đấng ấy vĩ đại hơn các ngươi.”

“Đấng ấy tên là gì vậy, lạy Chúa”

“Biết mình” – Chúa trả lời – “Đấng ấy sẽ làm nhiều việc lớn lao hơn bất cứ gì cả ba nhà ngươi đã làm.”

Thật vậy, vì không “biết mình”, nên con người ngày nay ngày càng xa cách Chúa. Cả chúng ta nữa, nếu chưa “biết mình”, thì Thánh Gioan Tẩy Giả trong Lời Chúa hôm nay sẽ thức tỉnh chúng ta.

Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương biết mình tuyệt vời. Những câu trả lời cho những người chất vấn ông đã chứng tỏ điều ấy. Ông quá nổi tiếng, đến nỗi người ta tưởng ông là Đấng Kitô. Nhưng ông khẳng định rõ ràng, ngắn gọn“Tôi không phải là Ðức Kitô”. Dù ông chính là Êlia mà các ngôn sứ loan báo, như Chúa Giêsu từng xác định (x. Mt 11,14), nhưng vì nhận biết sâu sắc thân phận hư vô của một thụ tạo, ông khiêm tốn không nhận cái vinh dự cao quý của một Êlia lẫy lừng hay là một ngôn sứ của Chúa (c 21-22). Đây mới đích thực là vai trò của ông trong lịch sử cứu độ, như ông tự xưng: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi “. Điều này khiến mọi người thắc mắc: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”. Một lần nữa ông xác định rõ sứ mạng “dọn đường” của mình “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng… Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng… có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Điều này được thánh sử Mathêu nêu rõ hơn “tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”   (Mt 3,11).

Chúng ta cần biết mình để sống và hoạt động vì danh Chúa như Thánh Gioan Tiền Hô: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống”  (Ga 3, 30). Thật chẳng dễ dàng để nhận thức rằng: mình làm mọi sự theo ý Chúa và làm sáng danh Chúa. Chúng ta luôn tìm cách làm vinh danh chính mình. Chúng ta tự ý điều khiển mọi sự theo ý mình và cuối cùng chỉ muốn mình được tôn vinh. Cuối cùng, cái danh dự của kẻ hư vô này lại “lớn lên” còn cái danh vốn có đời đời của Đấng Hằng Hữu lại “nhỏ xuống”. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng: mọi việc chúng ta làm đều là việc của Chúa, chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay Ngài, Ngài muốn dùng chúng ta như thế nào là tùy ý Ngài. Những phím đàn và những nốt nhạc ngân lên những  âm thanh du dương không thể tự hào rằng: “chính ta đã mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cuộc đời này”. Ôi! Chúa ơi… Thế mà chúng con vẫn luôn mù quáng như vậy đấy.

Lạy Chúa Nhân Từ, Xin dủ lòng thương xót chúng con. Nguyện xin Lời Chúa đánh động mạnh mẽ tận đáy tâm hồn chúng con, giúp chúng con tự biết mình chỉ là “tiếng hô” cho mọi người chung quanh biết Thiên Chúa đang hiện hữu, để họ nhận ra mà đến với Người để được cứu độ và để danh Chúa được tôn vinh  trong cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”, để con nhận ra tất cả là  hồng ân, để con không kiêu căng tự mãn, để tất cả  mọi việc con làm đều vì yêu chúa. Như vậy, chúng con sẽ sống đúng vị trí của một thụ tạo là làm Vinh Danh Chúa và mang lại bình an cho mọi người. Amen.

0 BÌNH LUẬN