THỨ BẢY TUẦN XVIII TN

0
44

Tin Mừng: Mt 17: 14-20

Khi ấy, có một người đến gần quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa được nó”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?”. Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: “Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia”, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

Suy niệm

         “Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không biết ăn chay và cầu nguyện” (Mt 17.19,21). Tin Mừng ngày hôm nay Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng để làm một việc công phúc, nhất là việc trừ quỷ, hay việc chống trả sự dữ, ma quỷ, chúng ta cần sự ăn chay, hay sự hãm mình hy sinh và cầu nguyện.

          Để chiến thắng trong một cuộc đua, nhất là cuộc đua chống trả sự dữ, tính mê, nết xấu, chúng ta cần một sự rèn luyện, hy sinh hãm mình thì chúng ta may ra mới chiến thắng được nó. Sự hy sinh rèn luyện thật sự không phải dễ dàng chút nào, bởi lẽ nó cần sự bền bỉ, lâu dài, một quá trình kiên nhẫn từ sự tập luyện từ bên trong tinh thần và được thể hiện ra bên ngoài bằng sự hành động đích thực.

          Như Thánh PHÊRÔ nói: “Đức tin không hành động là đức tin chết”. Chúng ta nói thì dễ dàng hơn hành động. Sự hy sinh hãm mình được đem ra thành hành động thì quả là điều đáng được khen ngợi. Và nó sẽ dễ dàng chuyển tải thành thông điệp có sức sống công phúc cho ta và cho mọi người hơn. Nếu mọi việc thật dễ dàng thành công, thì chúng ta sẽ dễ dàng thất bại, hoặc dễ dàng lãng quên. Và như thế chúng ta sẽ không thật sự nhìn ra được giá trị đích thực của sự thành công của nó. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị của sự hy sinh mà thành công.

         Có nhiều người thiết nghĩ rằng hy sinh chỉ là việc mơ hồ hay người ta không thể đạt được nó, nhất là việc chống trả lại sự dữ, vì một xã hội đang hướng về sự hưởng thụ, nghĩ về mình hơn. Nhưng không, con người sống là để cho đi và phục vụ và đem lại lợi ích cho người khác. Sự hy sinh và hãm mình ăn chay sẽ không sinh được công phúc gì lớn lao, nếu nó có những mục đích không chính đáng, vì thế, để có những hy sinh, ăn chay, chúng ta phải dựa vào nền tảng là cầu nguyện, chia sẻ, thực hành trong ý muốn của Thiên Chúa.

        Nhiều người đã có những suy nghĩ, tư tưởng thật kiêu ngạo, họ cho rằng, việc cầu nguyện là việc hão huyền. Họ đã bỏ đi một giai đoạn đem lại sự thành công là việc cầu nguyện, họ đã hăng hái bận rộn trong việc mục vụ từ sáng tới tối, họ không tìm tới Chúa trong những giây phút gặp gỡ với Ngài, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể. Thế nên, họ đã gặt hái cũng khá nhiều thành công trong mục vụ, nhưng họ càng ngày càng đánh mất sự bình an, và đôi khi họ cảm thấy đời họ thật chán nản và không còn ý nghĩa sống.

        Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết hãm mình hy sinh trong mọi việc, nhất là việc hy sinh thời gian để đến gặp gỡ Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con có thể chiến thắng được ma quỷ, chính là những thói hư, tật xấu của chúng con. Qua đó, chúng con được Chúa ban nhiều ơn phúc đến với những người mà chúng con cầu xin cho họ. Amen.

 

0 BÌNH LUẬN