THỨ BẢY TUẦN V PS

0
29

Lời Chúa: Ga 15,18-21

(18) Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. (19) Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.

(20) Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.(21) Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Ðấng đã sai Thầy.

Suy niệm

Hẳn là trong mỗi người chúng ta ai cũng thích được yêu thương. Trong một tập thể công ty hay trong một cộng đoàn tu trì, thì đa số mỗi người đều không muốn đụng chạm đến một ai đó, điều cốt yếu mong muốn là mối quan hệ giữa con người với nhau đều tốt đẹp. Nhưng trong thực tế thì không như ý muốn, vẫn có người bị thù ghét, đố kỵ, chơi xấu…

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã cho các tông đồ biết trước rằng, làm môn đệ Ngài thì phải chấp nhận bị thế gian thù ghét. Chính Đức Giê-su đã đến thế gian, Ngài đã bị thế gian lên án và giết chết. Do đó, tất cả những ai là môn đệ của Ngài cũng phải chịu đồng số phận. Bị thế gian thù ghét không phải là điều bất thường đối với người Kitô hữu; cái bất thường của người Kitô hữu chính là cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, buông theo dòng thác của thế tục. “Vì anh em không thuộc về thế gian…nên thế gian ghét anh em.” Con người thế gian coi trọng tiền bạc hơn đạo đức, sống gian dối nhiều hơn là chân thật, ai ai cũng sống ích kỷ lo cho bản thân, thậm chí là bán đứng, chà đạp lên người khác.

Là người Kitô hữu, chúng ta không thể sống như họ, cho nên bị họ thù ghét. Vậy, nếu vì phải sống theo lý tưởng tốt đẹp của mình mà bị thế gian thù ghét, chúng ta hãy chấp nhận. Hơn nữa, đời sống của những người không thuộc thế gian là một đời sống công chính, vượt ra ngoài bóng tối tội lỗi. Đời sống ấy gián tiếp là lời tố cáo những thế lực đen tối, tội lỗi. Đời sống thánh thiện của người theo Chúa sẽ là lời kết án những ai sống bừa bãi. Khi chúng ta sống ngay thật bác ái, thì sẽ làm cho những ai sống trái với những điều ấy khó chịu, họ sẽ né tránh và loại trừ chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con mãi luôn trung thành với Chúa dù bị người đời khinh chê, dù bị thế gian kết án, dù bị thua thiệt khi trên mình chúng con mang danh Chúa. Amen.

0 BÌNH LUẬN