THỨ BẢY TUẦN V MC

0
44

Lời Chúa: Ga 11,45-56

45 Khi ấy, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” 49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54 Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa ; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.

55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không ?”

Suy niệm

Một nhà văn nói rằng: “Biết bao triệu người chết để Cesar trở nên vĩ đại”. Ta cũng có thể nói thêm: biết bao triệu người nằm xuống để bạo chúa Tần Thủy Hoàng dựng lên Vạn Lý Trường Thành; và biết bao xương máu đổ ra của các Thánh Tử Đạo Việt Nam để minh chứng cho một tình yêu cao cả, một “tình yêu mạnh hơn sự chết”. Nhưng có một con người, với một cái chết đầy bi thương và huyền nhiệm đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại qua muôn ngàn thế hệ. Đó là cái chết của Đức Giê-su, Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Tin Mừng hôm nay cho thấy các Thượng hội đồng Do Thái đã “quyết định giết Đức Giê-su” thể theo lời khuyến cáo mang tính tiên tri của thượng tế Cai-pha: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đối với họ, đó là cách giải quyết gọn nhất, ít hao tổn xương máu nhất. Thế nhưng, trong cái nhìn của thánh Gio-an, thì cái chết của Đức Giê-su là một đảm bảo ơn cứu độ cho toàn dân Is-ra-el và cũng “để quy tụ con cái của Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.”

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn gởi đến cho mỗi người qua đoạn Tin Mừng của thánh Gio-an: Ngài muốn chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận con người giới hạn yếu đuối, mỏng dòn. Ngài mong chúng ta đừng bao giờ cố tình làm hại người anh em mình dù họ có thế nào đi nữa. Vì mỗi người đều có một vị trí đặc biệt trong cung lòng yêu thương của Chúa Cha. Sống trong một tập thể, một tổ chức nào đi nữa, chúng ta thấy thường xảy ra những tranh chấp, đố kỵ, ghen tương và thậm chí còn mưu hại lẫn nhau. Phẩm giá con người vốn cao quý vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Phẩm giá đó lại càng cao quý hơn nữa là nhờ Đức Giê-su đã sẵn sàng hiến thân chịu chết trên thập giá. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi không phải chỉ sống riêng cho bản thân mình, mà còn sống vì, sống với, sống cho anh chị em xung quanh ta nữa. Thiết nghĩ, để làm được điều này chúng ta hãy nhìn lên mẫu gương của Thầy Giê-su, Đấng đã chết vì yêu thương chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chấp nhận thân phận làm người và hiến mạng sống mình nhằm giao hòa con người với Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra tình yêu thương của Chúa mà ngày càng sống tốt hơn với mọi người xung quanh chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN