THỨ BẢY TUẦN I MC

0
23

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu người thân cận và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm

Nếu ai đã từng xem phim ảnh thì hẳn cũng thấy nội dung trong phim đa số thường đề cập đến việc báo thù. Con báo thù cho cha mẹ, chồng báo thù cho vợ, anh em báo thù cho nhau… Có người tự hỏi: làm thế nào có thể “yêu kẻ thù” là người đã gây ra tai họa cho mình và cho người khác? Sống chung một nhà, yêu thương người ruột thịt đã là khó, thế làm sao có thể “yêu kẻ thù” được?

Bài Tin Mừng hôm nay của thánh Mat-thêu đã trả lời cho chúng ta biết phải “yêu kẻ thù” như thế nào? Đã là con người, ngay cả trong loài động vật, luôn có những yêu thương giữa các thành viên. Đạo Ki-tô giáo là đạo của tình yêu, bởi vì: Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 8). Ngài luôn yêu thương con người, đặc biệt là những người tội lỗi và bị khinh thường trong xã hội Do Thái bấy giờ. Đức Giê-su đến trần gian làm con người là để giúp con người được làm con Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới, con người tốt đẹp, hoàn hảo. Người đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Người. “Yêu kẻ thù” vừa là lời dạy của Đức Giê-su, vừa là cách thể hiện mình là môn đệ, vừa là điều kiện để trở nên con cái của Cha trên trời, bằng cách hoạ lại tình thương của Người. Thầy bảo anh em: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Thật khó khi nghe lời đề nghị, một đòi hỏi vô lý của Đức Giê-su vì theo bản tính con người, nếu một ai đó mình đã ghét thì khó có thể mà tha thứ, mà làm hòa với họ. Con người ăn miếng trả miếng, có dai thì có trả, nhưng đối với Thiên Chúa thì không thể có chuyện đó. Đức Giê-su đòi chúng ta “hãy yêu kẻ thù”, một đòi hỏi quyết định, để thành dấu phân biệt giữa người ngoại và người có đạo.

Sống trong một tổ chức nào cũng vậy, theo lẽ thường, người nào tốt với mình thì mình tốt lại với người đó; người nào nói xấu mình, ghét mình thì mình tìm cách nói xấu hay không chơi với người đó nữa. Đó là lẽ thường mà con người đối xử với nhau. Nhưng, qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su muốn dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Hãy tập nhìn ra hình ảnh Thiên Chúa qua từng người mà mình đã tiếp xúc. Đức Giê-su luôn luôn mời gọi mỗi người hãy phác họa lại hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua cách sống đạo của mình.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa yêu thương chúng con, không phải vì chúng con tốt lành. Chúa yêu chúng con vì Chúa là Tình Yêu. Xin cho chúng con biết cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin cho chúng con có một trái tim luôn biết quảng đại, tha thứ và yêu thương. Amen.

0 BÌNH LUẬN