THỨ BẢY TUẦN IV PS

0
23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 7-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được các việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

SUY NIỆM

Với bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su khẳng định với các môn đệ rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Như thế, Đức Giê-su đã tỏ hiện cho các môn đệ biết rằng, Ngài ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Ngài. Qua đó, Chúng ta thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa là một, và quyền năng mà Thiên Chúa tỏ hiện là tình yêu.

Đức Giê-su đến với con người bằng cả tình yêu hy sinh. Người đã chia sẻ với con người bằng chính con người nhân loại. Người chấp nhận chịu đau khổ, chịu chết, nhưng chính nhờ tình yêu và sự vâng phục mà Đức Giê-su đã phục sinh. Qua đó Ngài thông ban cho con người sự phục sinh, và con người cùng được hưởng vinh quang với Ngài trên Thiên đàng.

Chúng ta thường có tính ham mê danh lợi, nên chúng ta thường ước muốn Chúa Giê-su ban phát cho ta những yêu cầu mà chúng ta mong muốn, cũng giống như các môn đệ xưa. Các Ngài muốn Đức Giê-su tỏ cho các ông thấy được quyền năng của Chúa Cha. Một quyền năng mà có thể làm cho các ông thay đổi vận mệnh, trở thành nổi tiếng, giàu có. Tâm trạng của các môn đệ xưa cũng là tâm trạng của chúng ta ngày nay, chúng ta mong muốn tìm các dấu lạ, sự lạ, để chạy đến mà xem, và cầu xin, vì chúng ta nghĩ rằng Chúa dễ dàng lắng nghe ta hơn.

Chúng ta luôn mong muốn những dấu lạ, những sự kiện bất thường xảy đến trong cuộc sống. Còn những mầu nhiệm xảy ra hằng ngày trước mắt chúng ta thì chúng ta không nhận ra, và không thấy. Hằng ngày nơi Bí Tích Thánh Thể, trong mỗi Thánh Lễ vẫn xảy ra trên Bàn Thờ, sự lạ lùng trên mọi sự lạ lùng.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con hiệp cùng Chúa để chúc tụng Đức Chúa Cha như Chúa đã chúc tụng Người lúc Chúa còn ở trần gian. Chúng con thật có phúc vô cùng, vì nhờ Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con được cùng ở với Chúa Cha.

 

0 BÌNH LUẬN