THỨ BẢY TUẦN III MV

0
31

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 57-66)

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 

Suy niệm

Thánh Luca thường kết thúc câu chuyện trong Tin Mừng của Ngài bằng một câu hỏi. Thánh Luca thuật lại những sự kiện mà ngài nhớ lại về Đức Giêsu, và viết ra trong trong Tin Mừng của ngài để mà gợi lên về đức tin cho những ai đọc Tin Mừng của ngài. Trong thực tế, Thánh Luca đã dùng tư tưởng của ngài để đưa người nghe đến sự cầu nguyện.

Chúng ta quay lại Tin Mừng, khi dân đặt ra câu hỏi: “Đứa trẻ này sẽ như thế nào?” Thánh Luca muốn chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa đã hiện diện trong cái gì mà chúng ta thấy. Cũng như Thiên Chúa đã làm việc và hiện diện trong cuộc sống của Thánh Gioan. Sự bất thường trong hoàn cảnh xung quanh trong sự sinh ra của Thánh Gioan làm nó sáng tỏ rằng bằng tay của Thiên chúa đã ở với ngài.

Điều này đã mang chúng ta đến với ý nghĩa chính của Tin Mừng hôm nay, đến với câu hỏi và sau đó sẽ không có thứ nào, chúng ta sẽ tránh và ngưng từ những việc làm. Câu hỏi là một điều đã được khuyến khích bởi vì nó được bắt đầu bởi sự nhận thức xung quanh chúng ta, của sự khám phá bản thân, và của ngoài bản thân. Nhưng hơn thế nữa, câu hỏi về đức tin của chúng ta, đó là, hỏi Chúa, là trong sự hình thể của sự cầu nguyện.

Đức Hồng Y Tagle, làm rõ trong một phỏng vấn gần đây, khi ngài nói: không có điều gì sai về việc hỏi Thiên Chúa. Không có điều gì xấu về việc hỏi Ngài, vì sao nó xảy ra cho chúng ta? Vì sao con trai tôi chết? vì sao? Bởi vì nó được kết thúc bởi tình yêu, nó có thể là hình thể của sự cầu nguyện. Chúng ta hãy học hỏi từ những con người mà trong Tin Mừng ngày hôm nay đã làm sau khi họ đặt câu hỏi, “Đứa trẻ này sẽ như thế nào?” Họ giữ mọi thứ trong trái tim của họ. Hy vọng chúng ta cũng giữ Lời của Thiên Chúa trong mùa Giáng Sinh này trong trái tim của chúng ta.

0 BÌNH LUẬN