THỨ BẢY TUẦN II PS

0
27

Lời Chúa: Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Ðức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Suy niệm

Chúng ta thường sợ hãi trước dư luận, sợ mất quyền lợi, sợ chết. Vì thế, ma quỷ đã biết yếu đuối của chúng ta, nên chúng đã gieo vào chúng ta sự nghi ngờ, làm cho chúng ta sợ hãi, lo lắng, rồi chúng ta không những nghi ngờ về cuộc sống này, mà còn nghi ngờ cả đến Thiên Chúa, phải chăng Thiên Chúa đang giấu diếm gì chúng ta đây? Như thế, chúng ta sẽ trở nên kiêu căng, phản nghịch lại với Thiên Chúa. Nhưng chính nhờ vào lời nói của Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có nhiều hy vọng, nghị lực sống: “Chính Thầy đây, đừng sợ”.

Ma quỷ thì rất xảo quyệt, nhiều khi nó dùng con người làm việc tốt, rồi để con người kiêu căng, tự hào, không còn cậy nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa. Như vậy, họ không thấy sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự cám dỗ này đã tấn công vào ý riêng của con người, làm cho con người sa ngã… Nhưng Đức Giê-su đã vâng phục ý muốn của Thiên Chúa, và đã trải qua nhiều đau khổ, như thế Đức Giê-su đã cứu độ chúng ta.

Chúng ta đang ngày càng sợ hãi với một xã hội đầy tràn những việc mờ ám. Bị đồng tiền cám dỗ, họ làm những chuyện trái nghịch với đạo đức. Vì đồng tiền, và cái tôi được thể hiện, con người mất đi sự bình an, mất đi sự tự tin, vì con người đặt vật chất là điều quan trọng. Họ trở nên rất sợ hãi vì họ đặt Chúa ra ngoài đời sống họ. Nếu chúng ta sợ hãi Thiên Chúa và đặt Ngài ra ngoài cuộc sống của ta, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ yêu thương người xung quanh chúng ta.

Khi chúng ta đặt niềm tin tưởng và vâng phục theo Thánh ý Thiên Chúa, thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, quan phòng, chở che đời sống của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ không phải sợ hãi và Thiên Chúa sẽ đổ tràn ân sủng. Khi chúng ta được nhiều ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm việc trong tình yêu thương, khác với lao động trong hình phạt và hận thù.

Lạy Chúa Giê-su, vì sợ hãi, chúng con chạy đến ẩn náu trong Mình Máu Rất Thánh Chúa để tìm nguồn an ủi siêu nhiên, nguồn sức mạnh của tâm hồn và cho đời sống chúng con. Cho dù xác thịt nặng nề, ma quỷ tinh quái, thế tục lưu manh, đời sống vất vả, nhưng chúng con không lo sợ, vì có Chúa Giê-su Thánh Thể là có tất cả.

0 BÌNH LUẬN