THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

0
31

Lời Chúa: Mc 16,9-15.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Suy niệm

Cách đây gần một tháng, tại Tổng Giáo Phận TP.Hồ Chí Minh, mọi người không khỏi bùi ngùi xúc động về sự ra đi của Đức Tổng Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc. Cái chết của ngài thật bất ngờ và bất ngờ hơn cho tất cả mọi người. Qua đó, chúng ta thấy rằng: không có gì trên thế gian này là vĩnh hằng, con người được sinh ra từ cát bụi và khi chết cũng sẽ trở về cát bụi.

Chúa Giê-su Ki-tô đã chết và duy nhất chỉ mình Ngài đã Phục Sinh. Ngài Phục Sinh để minh chứng cho điều mà Ngài đã nói, Ngài Phục Sinh để chúng ta cùng Phục Sinh với Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay đem đến cho chúng ta một cái nhìn tổng hợp về những gì xảy ra sau khi Chúa Giê-su Phục Sinh. Khi sống lại, Chúa Giê-su đã hiện ra với Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, bà đã loan báo tin Ngài đã Phục Sinh cho các tông đồ nhưng các ông không tin. Sự nghi ngờ đó đã nói lên rằng các ông còn cứng lòng tin, những năm sống chung và cùng đi rao giảng với Chúa, các ông đã không để ý đến những việc Chúa làm và những lời Chúa nói.

Lạy Chúa, chúng con được mệnh danh là Kitô hữu, nhưng cuộc sống của chúng con còn buồn chán, còn bơ vơ, còn hững hờ với việc sống đạo, là vì chúng con chưa thực tin Chúa Phục Sinh. Chúng con chưa thiết tha với việc giới thiệu Chúa cho người khác, là vì chúng con chưa thực sự cảm nghiệm được Chúa đã sống lại. Bản chất Giáo Hội là truyền giáo, là loan truyền Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với tất cả mọi người vì Người đã phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. Giờ đây, Chúa Giê-su cũng đã đang lên tiếng mời gọi mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn và can đảm đứng lên, ra đi làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa, dù có gặp những thiếu thốn hay vất vả trên đường chứng nhân, hãy luôn vững tin có Chúa luôn cùng đồng hành và giúp đỡ chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài hãy ban thêm lòng tin cho chúng con, nhờ đó chúng con có thể nhận ra Ngài và dấn thân mạnh dạn để loan báo Tin Mừng của Ngài cho đến tận cùng trái đất. Amen.

0 BÌNH LUẬN