THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

0
48
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 16: 9-15)
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết, Người hiện ra với bà Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Chúa, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa Giêsu lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau cùng, Chúa Giêsu hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.
SUY NIỆM

“Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mac-đa-la, là kẻ đã được Người trừ khỏi bảy quỷ” (Mc 16,9). Chúng ta đặt lại câu hỏi tại sao Đức Giêsu lại hiện ra trước tiên với Bà Maria?

Bà Maria là kẻ đã được Người trừ khỏi bảy quỷ, như vậy, Bà Maria đã có kinh nghiệm hồng ân thương xót của Thiên Chúa, và tình yêu của Đức Giêsu Ki-tô, một tình yêu đã hy sinh tính mạng vì Bà. Và bà Maria đã được Thiên Chúa chấp nhận tâm hồn của bà, một tâm hồn đầy hối cải, ăn năn, tạ ơn, yêu mến.

Nhờ tất cả những kinh nghiệm đó, Bà Maria đã được Thiên Chúa hiện ra trước tiên khi Ngài từ cỏi chết sống lại. Và nhờ có kinh nghiệm này, Bà Maria đã có một sức mạnh phi thường của Chúa Thánh Thần, nên bà đã đi báo tin cho tất cả những kẻ từng sống với Người. Một tin tức mà chính bà đã có cảm nghiệm về Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu còn sống đã loan báo trước là Người sẽ Phục Sinh sau khi chết ba ngày.

Làm sao chúng ta cũng có được kinh nghiệm về Chúa Giêsu như Bà Maria? Chỉ có một cách duy nhất để đạt được kinh nghiệm về Chúa Giêsu, là chúng ta cần phải sống với Người, ở với Người, và nhờ Người mà thôi. Bà Maria đã sống với Người, được Người cứu chữa trong 2000 năm trước, thì chúng ta cũng được Thiên Chúa sống và ở với chúng ta trong đời sống hằng ngày trong Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có được Chúa Giêsu, chúng ta có được sự cứu chuộc hy sinh của Ngài, chúng ta có được sự Phục Sinh của Ngài, chúng ta có được món quà của Chúa Thánh Thần, và chúng ta có được sự tôn kính, vâng phục, và tình yêu về Chúa Cha.

Nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta được Thiên Chúa cho chúng ta là những người con của Người. Vì vậy, chúng ta là những người Ki-tô hữu, chúng ta có điều kiện để làm nên sự nghiêm túc các ước nguyện của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những người làm nên bình an thật sự giữa anh chị em của chúng ta. Các bình an thật sự này mà Thiên Chúa đã nói: Chính là bình an của Đức Giêsu Ki-tô Phục Sinh. Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho tất cả chúng ta nguồn mạch ân sủng tình yêu của Ngài để chúng ta loan báo Tin Mừng của Người trong khắp thế gian.

0 BÌNH LUẬN