THỨ BẢY SAU LỄ THÁNH GIA THẤT

0
53

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1: 7-11)

Khi ấy, Gioan Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.

Suy niệm

Có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”, Đức Chúa Cha đã phán cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Giê-su là Con yêu dấu của Ngài. Đức Giê-su đã biết rất rõ về công trình sáng tạo của Chúa Cha và biết rõ về tình yêu mà Chúa Cha dành cho Ngài và sứ mạng của Ngài. Vì thế, Đức Giê-su đã sống thái độ vâng phục Thánh ý của Chúa Cha. Như thế, Chúa Giê-su đã làm cho Chúa Cha được hài lòng.

Đức Giê-su làm phép rửa cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Nhờ thế, chúng ta cũng được nên đồng hình, đồng dạng với Ngài. Chúng ta cũng là con của Thiên Chúa qua phép rửa. Chúng ta phải luôn tự tin và chấp nhận rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta mới sống đúng bổn phận của một người con, biết yêu thương Thiên Chúa, là Đấng yêu thương ta trước và thi hành ý muốn của Ngài.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không có đủ can đảm chấp nhận chúng ta là con cái của Thiên Chúa, hoặc chúng ta không muốn là con cái của Thiên Chúa; nhiều khi, chúng ta quên chúng ta là con cái của Ngài. Chính như vậy, chúng ta mới có xảy ra những trường hợp làm chúng ta phải buồn phiền, lo âu, hối hận vì những hành vi mà chúng ta đã làm sai lệch mục đích trong cuộc sống. Chúng ta sợ thua thiệt với trần gian này vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta nghĩ đến cuộc sống trần gian, vật chất, hưởng thụ. Nếu chúng ta biết nghĩ thấu đáo và làm tròn bổn phận của người con Thiên Chúa, thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc đích thật ngay đời này và cả đời sau.

Là con cái của Thiên Chúa thì chúng ta được tự do. Như thế, chúng ta có thật sự sử dụng tự do của Thiên Chúa ban để trở nên những con cái Thiên Chúa đích thật không? Chúng ta cũng có quyền được chọn lựa, đi vào ánh sáng hoặc đi vào bóng tối. Chúng ta có như thế nào đi nữa, chúng ta mãi là con yêu dấu của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình là con yêu dấu của Thiên Chúa.

0 BÌNH LUẬN