THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH

0
59

Lời Chúa: Mc 16, 15-20

15 Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy Niệm

Đức Giê-su Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, Đấng yêu thương nhân loại vô cùng. Trước khi về trời, Ngài cũng để lại cho Giáo Hội và cho chúng ta, cho cả nhân loại một kho tàng quý báu lớn lao, đó là lời chân lý, lời hằng sống, lời ban sự sống đời đời. Ngài đã để lại cho Giáo Hội các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và lời trối trăn của Ngài là “”Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su Kitô, Đấng Phục Sinh, Ngài đã sống lại kêu gọi nhóm Mười Một đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng. Đó là Tin Mừng về Đức Giê-su Kitô bị đóng đinh nhưng nay được Phục Sinh, được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Các Tông đồ đã vâng lời, đi rao giảng khắp nơi. Chúng ta thấy rằng, nhiệm vụ Chúa Giê-su giao cho nhóm mười một Tông đồ vô cùng khó khăn. Nhưng có Chúa cùng hoạt động, các ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quả thật sứ vụ loan báo Phúc Âm vô cùng khó khăn nếu chúng ta chỉ dựa vào sức người. Chỉ khi nào chúng ta tín thác nơi Chúa và sẵn sàng ra đón nhận nhiệm vụ và ra đi như các Tông đồ, chúng ta mới có thể đi khắp thế gian để loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật. Việc Chúa lên trời là một biến cố có tầm vóc rộng lớn hơn chúng ta tưởng. Ngài lên trời chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa chứ không chỉ là con người. Chúa lên trời nhưng Ngài vẫn cùng làm việc với họ như xưa. Ngài giúp họ có khả năng trừ quỷ, chữa bệnh, nói những thứ tiếng mới. Ngài bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy do rắn rít hay thuốc độc.

Mừng lễ kính Thánh Marcô hôm nay, chúng ta mang tâm tình kính phục Ngài có một tấm lòng hăng say phục vụ Hội Thánh. Chúng ta cảm tạ Ngài đã để lại cho chúng ta kho tàng giáo lý của Chúa Giêsu là sách Tin Mừng mà ngài đã viết. Chúng ta cũng ngưỡng mộ Ngài là một mẫu gương nhiệt thành đi theo Chúa Giê-su và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Noi gương Thánh Marcô, chúng ta tích cực cộng tác với Giáo Hội trong mọi công tác tông đồ truyền giáo. Chúng ta luôn ý thức trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cho anh chị em mình, vì chúng ta là những Kitô hữu, là thành phần của Hội Thánh.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa thôi thúc nơi mỗi người chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn được dấn thân và ra đi để chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,
niềm vui và bình an của Chúa đến cho tha nhân. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN