TẤM BÁNH THẦN

0
100

TẤM BÁNH THẦN

Tấm bánh màu trinh trong,

Màu thanh khiết tâm hồn,

Như huệ thơm sắc trắng

Hồn bánh quyến hương thơm.

 

Những cặp mắt thiên thần,

Như những vì sao hôm,

Từ muôn phương chiếu sáng,

Về tấm bánh trắng ngần.

 

Giê-su, tấm bánh thần,

Chúa Cha đặt xuống thế,

Thấm bột lòng vạn kỷ,

Dậy men thánh gian trần.

 

Một tấm bánh bởi trời,

Nuôi sống cả muôn người,

Nhưng vẫn còn nguyên vẹn,

Một tấm bánh tinh khôi.

 

Tấm bánh đem no thỏa,

Cho bao người đói lả,

Giờ không còn miên man,

Trên đường đời ảo trá.

 

Tôi đói khát bánh thiêng,

Cơn đói khát triền miên,

Ủ bánh thần trong ngực,

Đời hạnh phúc vô biên.

 

Imelda cầu bánh Thiên Thần,

Chiếu sáng nhiều ngự xuống xác hồn,

Cùng Thánh Nữ tôi xin bánh thánh,

Xuống hồn tôi nguyện ước bao lần.

 

Hỡi bánh thần của tôi,

Là mê say cuộc đời,

Là vinh quang ngàn kiếp,

Trong tôi xin rạng ngời.

 

0 BÌNH LUẬN