SUỐI TRONG

0
12

SUỐI TRONG

 

Tôi ngả đầu bên suối mến thương,

Gió ban chiều thoang thoảng hoa hương

Cho đê mê hồn người say mến,

Như lạc vào huyền diệu thánh cung.

 

Suối bờ hoa thắm đẹp vô cùng,

Bí tích ân tình của xót thương,

Rượu bánh còn đây mùi đất cấy

Mary Trinh Nữ chế thêm hương.

 

Hãy chảy đi, suối của đại dương,

Cho tôi uống thử nước thiên đường,

Chảy từ Thần Chúa lan tràn mãi,

Vào kẻ tin Con Đấng Chí Tôn.

 

Như chú nai vàng khát suối trong,

Tôi tìm về mạch suối thiên hương,

Bờ hoa thắm đỏ màu châu huyết,

Tôi đến miên man uống tận nguồn.

 

Hỡi suối trong, Bí tích mến thương

Gọi linh hồn lữ khách ngàn phương,

Còn đang khát nước bùn dương thế,

Về uống thỏa thuê nước hiến dâng.

 

0 BÌNH LUẬN