LỜI KINH TRỌNG ĐẠI

0
63

LỜI KINH TRỌNG ĐẠI

Lời kinh huyền diệu bay lên,

Muôn ngàn thần thánh nghiêng nghiêng bái quì

Lời kinh rực sáng uy nghi,

Muôn vàn sao sáng mờ đi ánh vàng.

Lời kinh thầm chẳng âm vang,

Như trầm hương tỏa không gian chín tầng.

Lời kinh thanh khiết lâng lâng,

Trong hơn suối ngọc, hơn vầng trăng khuya.

Lời kinh Giết-sê-ma-ni,

Lời kinh thập giá sầu bi vọng về,

Lời kinh rên siết thảm thê,

Chan hòa máu lệ, trọn bề yêu thương,

Trần gian dâng Chúa thiên đường,

Lời kinh mưa xuống hồng ân trên trời,

Lời kinh cao sáng thắm tươi,

Đượm tình hiếu nghĩa của người con yêu,

Êm như sương khói lam chiều,

Lời kinh đền tạ mang nhiều xót thương,

Lời kinh như gió ngàn phương,

Bay lên ngập ánh thiên đường muôn thu,

Lời kinh của Chúa Giê-su,

Từ nơi nhà tạm âm u thánh đường.

 

Lời kinh trọng đại vô cùng,

Xin cho con được hòa chung tiếng hèn.

0 BÌNH LUẬN