LỄ TRUYỀN TIN

0
678

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 1: 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Truyền Tin long trọng, chính ngày này mà Con Thiên Chúa đã cư ngụ trong lòng Trinh Nữ Maria. Do đó, các Bài Lời Chúa nói về sự việc Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Và nhất là Bài tin Mừng Thiên Chúa muốn gửi cho Mẹ Maria sự Bình An, hạnh phúc… “Đừng Sợ Hãi, Vì Bà Đã Có Ơn Nghĩa Với Thiên Chúa”

Chắc nghĩ rằng Đức Mẹ lúc mà Thiên Thần truyền tin, Đức Mẹ đã sợ hãi, cái sợ hãi này có thể xảy ra nhiều nguyên nhân khác nhau: Sợ hãi vì con người tự nhiên khi đối diện với Thiên thần sáng láng; Sợ hãi là vì chuẩn bị đối diện với cái luật lệ, văn hóa, xã hội của con người, về vấn đề mang thai trước hôn nhân; phải chăng sợ hãi cuối cùng của Đức Mẹ là làm sao phải giải thích cho người đính hôn với mình là Thánh Giuse.

Tất cả những sợ hãi của Đức Mẹ không khác xa gì mấy so với sợ hãi của chúng ta ngày nay. Bởi vì sức ép của xã hội, văn hóa, luật lệ mà nhiều khi chúng ta mất đi lương tâm và làm sai trái ý muốn của Thiên Chúa. Nhất là trong những vấn đề mang thai trước hôn nhân, hay sinh con ngoài ý muốn, đã làm cho các bạn trẻ đã phải tìm đến những trung tâm bệnh viện để phá thai.

Những điều khác xa giữa sợ hãi của Đức Mẹ so với sợ hãi của chúng ta là: Đức Mẹ sợ hãi trong sự phó thác vào ơn nghĩa của Chúa; chúng ta sợ hãi trong sự cậy tin vào thế lực trần thế. Bởi cái sợ hãi khác nhau nên sự bình an khác nhau, hồng ân của Chúa khác nhau, hạnh phúc khác nhau.

Như vậy, làm sao chúng ta có được sự sợ hãi trong sự phó thác vào ơn nghĩa của Thiên Chúa như Đức Mẹ để chúng ta có được ơn nghĩa với Thiên Chúa. Để được như vậy thì chúng ta phải biết và làm cái gì đẹp lòng Thiên Chúa. Qua bài đọc 1 trong sách Isaia 7, 10-14, Ngôn sứ I-sai-a muốn nhắn nhủ vua A-khai cũng như chúng ta rằng: Thiên Chúa sẽ ban cho con người một Đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng như trong bài đọc 2, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Thiết nghĩ rằng chỉ có một cách hiệu quả và đơn giản nhất là noi gương Thiên Chúa về việc yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ.

Đức Mẹ đã cưu mang Đấng Cứu Thế, vì thế Đức Mẹ đã có cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu. Cha Cố Maria Giuse, Cha sáng lập Tu Hội Sống Thánh Thể có nói: “Thánh Thể là tất cả cho chúng tôi”, qua đó chúng ta cũng thấy được noi gương của ngài về việc yêu mến Thánh Thể của Mẹ Maria.

Tóm lại, dù Sợ hãi như thế nào đi nữa nếu chúng ta biết noi gương Mẹ Maria yêu mến Thánh Thể, phó thác vào Chúa Giêsu Thánh Thể thì chúng ta dễ dàng vượt qua những sợ hãi mà tìm được sự an bình, niềm vui, hạnh phúc nơi cuộc đời đầy những khó khăn, thử thách. Ước gì trong mùa chay Thánh này, tất cả chúng ta nhận ra được sự yêu thương, quan phòng của Chúa mà biến đổi con người mình mà bỏ đường tội lỗi, để mà hết lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

0 BÌNH LUẬN