LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

0
111

Lời Chúa : Mc 16,15-18

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.

 Suy niệm

Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng tương tự như hành trình đức tin của thánh Phaolô tông đồ, bắt đầu từ sự hoán cải của ngài sau khi gặp gỡ Đức Kitô trên đường đi Đamát. Vì thế, trạm đầu tiên trong cuộc hành hương đức tin của chúng ta hôm nay được cử hành trong khung cảnh phụng vụ của ngày lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại.

Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mười một môn đệ. Đây không phải là một nhóm mới, mà là Mười Hai Tông Đồ trước đây, nay chỉ còn mười một, vì Giuđa không còn nữa. Chúng ta thấy sứ mạng rao giảng Tin Mừng là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người, để họ được cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.

Cùng với các Tông đồ, mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa. Nhờ Bí tích Rửa tội chúng ta được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô. Với Bí tích Thêm sức chúng ta trở nên những chiến sĩ của Chúa Kitô để chống trả trước những cám dỗ và làm chứng tá cho Người. Thế nhưng trong cuộc sống, không ít lần chúng ta đã bội phản Chúa, đã chối bỏ Chúa khi chúng ta chạy theo các đam mê và ích kỷ, chạy theo danh vọng và của cải. Dầu vậy, Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

Thánh Phaolô vốn có tên Do-thái là Saolô, chính cuộc gặp gỡ Đức Kitô phục sinh đã hoàn toàn biến đổi cách thể hiện niềm tin nơi con người này. Hoàn toàn phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa, thánh Phaolô đã thưa với tất cả tâm tình phục thiện: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Con đường đức tin của thánh Phaolô đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần gặp gỡ hi hữu ngoài sức tưởng tượng ấy.

Thánh Phaolô đã hoàn toàn để cho Thiên Chúa dẫn dắt trên con đường của Người. Giờ đây ngài mới hiểu được lộ trình đức tin không phải là con đường mà mỗi người tự vạch ra cho chính mình và được thực hiện bằng sức riêng của mình, nhưng là con đường Thiên Chúa mời gọi con người bước vào dưới tác động của ân sủng. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”

Mừng Lễ Thánh Phao-lô Trở lại, một lần nữa nhắc nhớ cho mỗi người chúng con rằng: một khi chúng con biết Chúa, chúng con cũng có lửa nhiệt thành như Thánh Phao-lô là hăng say sống, rao giảng và sẵn sàng làm chứng cho Đức Ki-tô cho những người chưa nhận biết Tin mừng yêu thương của Chúa.

0 BÌNH LUẬN