LỄ THÁNH MATHIA TÔNG ĐỒ

0
30

LỜI CHÚA:  Ga 15,9-17

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

SUY NIỆM

Trên một chuyến tàu xuyên đại dương, vị giám mục kể cho một giáo sĩ trẻ mới ra trường về cuộc đời gian khổ của mình, rồi xin anh nói về ơn gọi của mình. Anh tự mãn trả lời: “Dễ thôi. Tất cả là Thiên Chúa cần con”.

Vị giám mục nói : “Này bạn trẻ, quả là trùng hợp! Như tôi nhớ, trong Thánh Kinh, chỉ có một lần Thiên Chúa nói Ngài cần một điều gì đó. Trong Lc 19,34 trên đường vinh thắng vào Giê-ru-sa-lem, Ngài nói Ngài cần một con lừa”. Linh mục trẻ ơi, hãy nhớ lại ơn gọi tông đồ của Thánh Mathia và lắng  nghe Lời Chúa  hôm nay.

Theo sách Công vụ Tông Đồ, trong một cuộc nhóm họp môn đệ tại nhà tiệc ly, Phê-rô đề nghị tìm người thay thế Giuđa I-ca-ri-ot: “Vậy phải làm thế này: có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh” (Cv 1,31-22). Tất cả đồng ý. Họ đề cử hai môn đệ là Matthia và Joseph biệt danh là Bác-sa-ba còn gọi là Gius-tô. Sau đó các Tông Đồ cùng với cộng đoàn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và bắt thăm. Mat-thi-a trúng  thăm và được kể là một trong số 12 Tông Đồ.  (x. Cv 1, 21-26).

Việc chọn Mat-thi-a làm Tông Đồ ấy minh chứng cho lời khẳng định của Chúa Giê-su trong Lời Chúa hôm nay: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại”. Để sinh nhiều hoa trái, Đức Giê-su mời gọi chúng ta ở lại trong Ngài “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Ở lại trong tình yêu của Đức Giê-su có nghĩa là  phải đón nhận Lời của Ngài “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người”. Qua đó Đức Giê-su muốn mời gọi các tông đồ bước theo một con đường tình yêu siêu vượt phát xuất từ Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như thế”. Đó là một tình yêu trọn hảo mà Chúa Giê-su đã thực thi “tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Chỉ có tình yêu ấy mới sinh hoa kết trái và mang lại hạnh phúc đích thực, như Ngài khẳng định: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”. Qua đó, Đức Giê-su mời gọi các tông đồ năm xưa, thánh Mathia, và tất cả chúng ta bước theo Ngài trên con đường tình yêu “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Do vậy, Lời Chúa trong lễ kính thánh Mat-thi-a Tông Đồ hôm nay nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi làm Kitô hữu và làm tông đồ  của mình. Quả vậy, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên tư tế, vương đế và ngôn sứ, nghĩa là trở nên con cái Chúa với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Vì vậy, chúng ta ý thức rằng, vì Tình Yêu nhưng không và quảng đại, mà Thiên Chúa đã ban tặng và giao phó cho chúng ta ơn gọi và sứ mạng làm con, làm ngôn sứ của Người. Do đó, mỗi ngày, chúng  ta được Chúa mời gọi trở nên chứng nhân phúc âm của Người trong môi trường đang sống. Trong vai trò và bậc sống của mình, chúng ta hãy làm sáng danh Chúa ngay gia đình, ngoài xã hội, nơi công sở, trên nương đồng, giữa cộng đoàn V. V… Nhờ đó chúng ta mới có thể  sinh hoa kết trái trong tình yêu Thiên Chúa, nhờ  niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Mong sao Lời Chúa hôm nay khích lệ chúng ta năng tham dự thánh lễ hàng ngày. Nhờ đó, chúng ta có thể mãi mãi ở lại trong tình yêu của Chúa Giê-su trong Lời của Người và qua bí tích Thánh Thể, bí tích được hoàn tất trong mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, trung tâm là chóp đỉnh của đời sống đức tin của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể , xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Và nhất là, xin Chúa giúp chúng con luôn sẵn sàng và vững vàng trở nên những chứng nhân của Chúa, như Thánh Mat-thi-a Tông Đồ, nhờ luôn kết hợp mật thiết với Chúa Kitô Phục Sinh. Amen

0 BÌNH LUẬN