LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

0
64

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 57-66.80)

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Goan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghỉ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta cử hành Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì vậy, toàn bộ Tin Mừng nói về sự việc Thánh Gioan nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong lòng Mẹ cho sứ mạng của Ngài. Thánh Gioan đã biết Thiên Chúa và tình yêu của Ngài được nghỉ ngơi nơi Thiên Chúa. Từ lòng Mẹ, trái tim của Thánh Gioan đã nhảy mừng khi Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc viếng thăm nơi Mẹ Maria tới Bà Thánh Elisabeth. Ngài đã lớn mạnh trong thần khí khi Ngài ẩn mình trong hoang sơ của Sa Mạc. Trong thời gian đó, Ngài đã có được sự thức tiỉnh vì biết rằng Ngài là ai và Thiên Chúa của Ngài là ai. Ngài đã nhận được sứ mạng là dọn đường cho Chúa.

Thánh Gioan yêu mến cuộc sống của ngài bởi vì Ngài yêu mến chính bản thân ngài và ngài yêu mến chính bản thân ngài vì ngài yêu mến Thiên Chúa. Không có một con đường nào khác để ngài có thể chịu đựng cái mà Ngài đang chịu đựng. Ngài chôn giấu nhiều năm bởi sự sỉ nhục và hiểu lầm bởi nhiều người khi ngài nói lên sự thật để dọn đường cho Chúa đến. Ngài đã hi sinh khổ đau và đã chết bởi sự haãm hại của sự dữ. Cuộc sống của ngài là một đầy tớ trung thành. Qua đây, chúng ta có được hình ảnh thật đẹp rằng yêu mến Thiên Chúa để mà chúng ta có thể yêu người xung quanh ta như chính bản thân mình.

Tất cả chúng ta có sự liên kết về mối quan hệ trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta tìm kiếm bản thân chúng ta, chúng ta cần tìm kiếm Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Thánh Gioan không có sự khủng hoảng giữa cuộc sống. Ngài đã có một cuộc sống bởi vì ngài đã mở ra con đường đi. Có thể có những giây phút nghi ngờ, những giây phút yếu đuối trên con đường ngài đi. Nhưng ngài luôn sẵn sàng. Thánh Gioan đã biết bí mật đến với sự hạnh phúc: đó là yêu mến Chúa, yêu mến chính bản thân mình và yêu mến người xung quanh mình. Như vậy, Thánh Gioan là người tuyệt vời và ngài đã làm nhiều chuyện thật tuyệt vời.

Chính Chúa Giêsu đã rao giảng về Thánh Gioan. “Tôi nói cho anh em biết: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không ai cao trong hơn ông Gioan”(Lc 7,28). Đây là tên thật sự của Thánh Gioan trong ý nghĩa của nó là: “Thiên Chúa Cứu Độ”. Sự ơn phúc của con người như thế nào? Sự vui mừng của ông bà Zachariah và Elisabeth như thế nào khi mà sự việc sinh con của mình không thể xảy ra, nay đã thành hiện thực. Như vậy, chúng ta phải tạ ơn Chúa trong món quà hồng ân của những đứa trẻ chào đời.

Qua Thánh Gioan, chúng ta học được sự khiêm nhường và hoàn thành trách nhiệm của Ngài. Như Thánh Gioan nói với các môn đệ rằng: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”. Chính trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta không đủ khiêm nhường để nhìn thấy được ơn Chúa ban phát cho chúng ta. Nếu chúng ta có được sự khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy cuộc sống này Thiên Chúa đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu là hồng ân cao cả.

Tóm lại, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu xin với Đức Mẹ chuyền cầu cho chúng ta có được nhiều ơn Thánh Thần, để chúng ta có đủ sức mạnh mà noi gương của Thánh Gioan biết yêu mến Chúa, yêu mến bản thân mình và yêu mến thân nhân. Biết nói lên sự thật, để Thiên Chúa luôn hiện diện trong mọi lúc ở cuộc sống này. Amen.

 

0 BÌNH LUẬN